Първа работна среща с младшите посланици на ЕП

На 07.12.2017г. се проведе първата работна среща с младшите посланици на ЕП от ЕГ „Васил Карагьозов“- Ямбол. Инициативата беше организирана и ръководена от старшите посланици на ЕП от гимназията Мая Стойкова, заместник-директор и Петрана Димитрова-психолог. 
Младшите посланици са подбрани сред желаещите ученици, като основни критерии бяха отличните оценки и знания по Английски език и по предметите от областта на Гражданското образование, както и активно участие в ученическото самоуправление, в дейности и инициативи на гимназията.
На срещата те се запознаха с Програмата за училища посланици на Европейския парламент и с критериите за сертифициране като „Училище посланик на ЕП“.
Беше им представена презентация, изготвена от старшите посланици, която включваше информация за създаването и историята на ЕС, символите, основните институции и дейности.
През следващата седмица предстои обсъждане и приемане на план за работа през учебната година. Младшите посланици имат за задача да
обмислят и предложат интересни идеи и дейности, които искат да осъществят.Email Drucken Twitter Facebook google\