НА 16 ОКТОМВРИ 2021 Г., СЪБОТА, ОТ 10.00 Ч., В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

В състезанието ще участват 8 ученици от Езикова гимназия и 7 ученици от ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол в следните групи: Английски и Немски език - ; Английски и Руски език - ; Английски и Испански език – 2 ученици; Английски и Френски език – 1 ученик. Френски език и Испански език се изучава само в Езикова гимназия.През миналата учебна година Маги Марио Панайотова от Езикова гимназия се класира на трето място в страната в групата Английски език и Руски език.

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от ХІ клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст.

Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.

За национален кръг се предлагат учениците, получили не по-малко от 65 точки от областната комисия, като сбор от двата компонентамаксимален брой точки 90. Национален кръг – 27.11.2021 г. (събота)

Успех на участниците и учителите им.

 


Email Drucken Twitter Facebook google\