Седмично разписание

 

 

 

Седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г.

 

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Философия

Български език

Английски език

Български ИУЧ

2

Информационни Технологии

Английски език

Математика

Английски език

Физическо

3

Български език

Английски език

Спортни дейности

Английски език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Музика

Английски език

Английски език

5

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Физическо

Английски език

Математика

Български език

7

Английски език

 

Английски език

Немски език ИУЧ

Български език

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни Технологии

Испански ИУЧ

Английски език

Английски език

Музика

2

Математика

Английски език

Английски език

Английски език

Български ИУЧ

3

Философия

Английски език

Математика

Български език

Физическо

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Спортни дейности

Английски език

5

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Български език

Физическо

Английски език

Математика

7

Английски език

Български език

Български език

Английски език

 

8 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Музика

Английски език

Английски език

Математика

2

Гостоприемство ИУЧ

Английски език

Английски език

Спортни дейности

Информационни Технологии

3

Физическо

Философия

Английски език

Английски език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Български език

Английски език

5

Английски език

Математика

Математика

Български език

Физическо

6

Английски език

Английски език

Български език

Английски език

Английски език

7

Английски език

Английски език

Английски език

Предприемачество

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Физика

География

Математика

Английски език

2

Английски език

Философия

История

Музика

Английски език

3

История

Информационни Технологии

Български език

Физика

Немски език

4

Час на класа

Математика

Български език

Биология

Български език

5

Немски език

Спортни дейности

Физическо

Химия

Физика

6

Физическо

История

Математика

Английски ИУЧ

Химия

7

Биология

Английски език

История

Биология

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Физическо

Български език

Физика

Български език

2

Английски език

Физика

Български език

Биология

Физика

3

География

Испански език

Английски ИУЧ

Английски език

Информационни Технологии

4

Час на класа

Английски език

Спортни  дейности

Английски език

Математика

5

Химия

История

Испански език

География

История

6

История

Математика

Музика

Математика

Биология

7

Философия

Биология

История

 

Химия

9 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Английски език

Математика

Музика

Физическо

2

Английски език

Математика

География

История

Философия

3

Физика

Физика

Спортни дейности

Биология

Биология

4

Час на класа

Български език

История

Английски език

Информационни Технологии

5

История

Български език

Физика

Математика

Гостоприемство ИУЧ

 

6

Френски език

Руски език

Химия

Френски език

Руски език

География

Български език

 

7

Физическо

История

Биология

Химия

 

 

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език

Математика

Спортни дейности

Български език

Информационни Технологии

2

Английски език

Физическо

Философия

Български език

География

3

Химия

Музика

Немски език ИУЧ

Физическо

Физика

4

Час на класа

Немски език

География

Математика

Биология

5

География

Философия

История

Физика

Английски ИУЧ

6

Биология

Английски език

Английски ИУЧ

Английски ИУЧ

Английски ИУЧ

7

История

История

Химия

Български език

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Математика

Физика

Спортни дейности

Философия

2

Музика

Английски език

Английски език

Математика

Български език

3

Испански език

Физическо

Английски ИУЧ

Философия

Български език

4

Час на класа

Информационни Технологии

Английски ИУЧ

География

Английски ИУЧ

5

Биология

Испански ИУЧ

Химия

Английски ИУЧ

Биология

6

Химия

Испански език

История

История

Физическо

7

География

География

 

Физика

История

10 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Български език

Биология

Биология

Английски ИУЧ

 

2

Български език

Български език

Физическо

География

Английски ИУЧ

3

Математика

История

Информационни Технологии

Математика

Музика

4

Час на класа

Спортни дейности

История

Английски ИУЧ

Физика

5

Философия

Английски език

Философия

История

Физическо

6

География

Френски език

Руски език

Физика

Френски език

Руски език

Френски ИУЧ

Руски ИУЧ

 

 

7

Химия

Химия

 

Английски ИУЧ

География

 

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

НЕ ПП

Математика

АЕ ПП

НЕ ПП

2

Немски език

НЕ ПП

НЕ ПП

Гражданско

НЕ ПП

3

Английски език


Х ПП

Бел ПП

Б1 ПП

Х ПП

Бел ПП

Б1 ПП

Математика


Български език


4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Български език

Физическо

5

Английски език


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Български език


АЕ ПП


6

Немски език


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

АЕ ПП


7

АЕ ПП


Спортни дейности

 

АЕ ПП


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

АЕ ПП

Гражданско

ИЕ ПП

АЕ ПП

2

Физическо

АЕ ПП

Математика

Български език

АЕ ПП

3

Български език

 

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Български език


ИЕ ПП


4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

АЕ ПП


Английски език

5

Испански език


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Математика


ИЕ ПП


6

Испански език


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Физическо

 

7

ИЕ ПП


ИЕ ПП

 

Спортни дейности


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

 

11 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

АЕ ПП

Български език

Физическо

АЕ ПП

2

Английски език

Математика

Български език

Математика

АЕ ПП

3

Физическо

 

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

АЕ ПП


АЕ ПП


4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Спортни дейности


ФЕ ПП

РЕ ПП


5

ФЕ ПП

РЕ ПП


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

ФЕ ПП

РЕ ПП


ФЕ ПП

РЕ ПП


6

Гражданско

 

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Български език

 

7

ФЕ ПП

РЕ ПП


Френски език

Руски език

 

Френски език

Руски език

 

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

 

 

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология ЗИП

Химия ЗИП

Немски език

Български ПП

Български език

М ЗИП

Биология1 ЗИП

 

 

2

Биология ЗИП

Химия ЗИП

Математика

Английски език

Български език

М ЗИП

Биология1 ЗИП

 

 

3

Немски език

Английски език

Свят и личност

Физическо

Математика

4

Час на класа

Първи чужд ЗИП

Втори чужд ПП

Физика

Български ПП

5

История

Спортни дейности

Физическо

Английски език

Втори чужд ПП

6

Първи чужд ЗИП

Български ПП

Английски език

Втори чужд ПП

История

7

Български език

Свят и личност

География

 

Първи чужд ЗИП

 


 

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология ЗИП

Химия ЗИП

Втори чужд ПП

Свят и личност

Физика

М ЗИП

Биология1 ЗИП

 

 

2

Биология ЗИП

Химия ЗИП

Испански език

Английски език

Математика

М ЗИП

Биология1 ЗИП

 

 

3

Час на класа

Първи чужд ЗИП

Математика

Английски език

Английски език

4

Физическо

Първи чужд ЗИП

Български език

История

География

5

Български език

Български ПП

Български ПП

Испански език

Български ПП

6

Български език

Свят и личност

Спортни дейности

Втори чужд ПП

Втори чужд ПП

7

История

Английски език

Първи чужд ЗИП

 

Физическо

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\