Седмично разписание

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/2022 г.

 

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Английски език

Информационни технологии

Английски език

Музика

2

Аглийски език

Английски език

Български език

Английски език

Английски език

3

Английски език

Английски език

Български език

Английски език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

5

Математика

Английски език

Физическо

Математика

Математика

6

Български език

Спортни дейности

Английски език

Български език

Английски език

7

БЕЛ ИУЧ

Философия

 

Физическо

НЕ ИУП

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Английски език

Математика

Информационни технологии

Английски език

2

Английски език

Английски език

Философия

Математика

Английски език

3

Физическо

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Английски език

Музика

5

Английски език

Английски език

Английски език

Български език

Спортни дейности

6

БЕЛ ИУЧ

Български език

Английски език

Английски език

Български език

7

Математика

Физическо

НЕ ИУЧ

 

Български език

8 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Английски език

Български език

Английски език

Английски език

2

Английски език

Английски език

Математика

Английски език

Английски език

3

Английски език

Физическо

Философия

Английски език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Спортни дейности

Английски език

Български език

5

Английски език

Английски език

Английски език

Физическо

Български език

6

Математика

Английски език

Английски език

Въведение в предприемачеството ИУЧ

Информационни технологии

7

Въведение в предприемачеството ИУЧ

 

Музика

Български език

Математика

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Физика

Български език

История

Информационни технологии

2

Български език

Биология

Английски език

Математика

Музика

3

Химия

Английски език

История

Биология

Математика

4

Час на класа

Немски език

Физическо

Физическо

Истрория

5

Английски език

Математика

Английски ИУЧ

География

География

6

Английски език

История

Биология

Немски език

Физика

7

Физика

Спортни дейности

Химия

Философия

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Испански език

История

География

Математика

2

Физика

Математика

Химия

Биология

Спортни дейности

3

Биология

История

Български език

Математика

Български език

4

Час на класа

Физическо

Български език

Английски език

Биология

5

Физическо

Философия

Физика История

История

6

Химия

Английски ИУЧ Информационни технологии Испански език

Музика

7

География

Английски език

 

Английски език

Физика

 

9 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Спортни дейности

Химия

Математика

Испански език Руски език

2

Биология

Английски език

Физика

Български език

Математика

3

Физика

Български език

Английски език

Български език

История

4

Час на класа

География

Биология История

Философия

5

Информационни технологии

История

География

Английски език

Музика

6

История

Математика

Испански език Руски език

Физическо

Английски език

7

Химия

Физика

 

Гостоприемство ИУЧ

Биология

 

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Биология

География

Български език

География

2

Химия

Физическо

Физическо

Български език

Философия

3

Английски ИУЧ

История

Английски език

Математика

Английски език

4

Час на класа

Английски ИУЧ

Физика

История

Английски ИУЧ

5

География

Английски ИУЧ

Философия

Немски език

Биология

6

Информационни технологии

Немски език

История

Химия

НЕ ИУЧ

7

Музика

Математика

Български език

Спортни дейности

 

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Испански език

Английски ИУЧ

Английски език

Английски език

Физическо

2

ИЕ ИУЧ

Английски ИУЧ

География

История

История

3

Английски ИУЧ

Информационни технологии

Математика

Български език

Химия

4

Час на класа

Физика

Химия

География

Български език

5

Биология

География

Физическо

Спортни дейности

Български език

6

Музика

Математика

Физика

Философия

Философия

7

Английски ИУЧ

История

Биология

Испански език

 

 

10 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

Български език

Физика

Математика

История

2

Физическо

Български език

История

Химия

Български език

3

География

Спортни дейности

Биология

Информационни технологии

Физическо

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Биология

Физика

5

Философия

Математика

Френски език Руски език

Икономика

Френски език Руски език

6

Гостоприемство ИУЧ

География

Музика

География

Организация ИУЧ

7

История

Безопасност ИУЧ

Организация ИУЧ

Философия

 

 

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Български език

АЕ ПП

АЕ ПП

2

НЕ ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Български език

Физическо

АЕ ПП

3

Немски език

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

НЕ ПП

Немски език

 

Физическо

4

 

Час на класа

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

НЕ ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Английски език

5

Английски език

АЕ ПП

АЕ ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

6

НЕ ПП

Математика

Спортни дейности

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

7

Гражданско образование

НЕ ПП

Математика

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

 

 

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

АЕ ПП

Физическо

ИЕ ПП

2

Български език

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Испански език

ИЕ ПП

Испански език

3

Български език

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

ИЕ ПП

АЕ ПП

 

Гражданско образование

4

 

Час на класа

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

Български език

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Физическо

5

ИЕ ПП

Спортни дейности

Математика

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                 Х ПП

6

Английски език

АЕ ПП

Английски език

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

7

АЕ ПП

ИЕ ПП

АЕ ПП

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

 

 

11 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Гражданско образование

Математика

Физическо

2

Английски език

БЕЛ ПП              ИТ ПП                Х ПП

Английски език

АЕ ПП

РЕ ПП                  ФЕ ПП

3

Математика

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

АЕ ПП

РЕ ПП                  ФЕ ПП

 

Френски език Руски език

4

 

Час на класа

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

РЕ ПП                  ФЕ ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                 Х ПП

Физическо

5

Физическо

РЕ ПП                ФЕ ПП

Български език

БЕЛ ПП              ИТ ПП                 Х ПП

БЕЛ ПП              ИТ ПП                 Х ПП

6

Български език

Френски език Руски език

Български език

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

7

РЕ ПП                      ФЕ ПП

АЕ ПП

Спортни дейности

ИЦ ПП                М ПП БЗО ПП

 

 

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

АЕ ПП

НЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

2

Български език

Английски език

НЕ ПП

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

3

Физическо

Немски език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

Спортни дейности

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

4

 

Час на класа

Математика

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

АЕ ПП

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

5

НЕ ПП

НЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

Гражданско образование

Математика

6

АЕ ПП

АЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

АЕ ПП

Английски език

7

Немски език

Български език

Физическо

НЕ ПП

 

 

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ ПП

Български език

АЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

2

Физическо

Български език

Английски език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

3

Български език

Испански език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

Испански език

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

4

 

Час на класа

Физическо

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

ИЕ ПП

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

5

Английски език

ИЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

АЕ ПП

АЕ ПП

6

ИЕ ПП

ИЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

Спортни дейности

Математика

7

АЕ ПП

Математика

Гражданско образование

АЕ ПП

 

 

 

12 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

АЕ ПП

АЕ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

2

Математика

Математика

Английски език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

3

АЕ ПП

Български език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

Физическо

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

4

 

Час на класа

Български език

ИТ ПП                  ГИ ПП              БЗО ПП

РЕ ПП                  ФЕ ПП

ИТ ПП                ГИ ПП              БЗО ПП

5

РЕ ПП                    ФЕ ПП

Спортни дейности

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

РЕ ПП                  ФЕ ПП

АЕ ПП

6

РЕ ПП                    ФЕ ПП

Гражданско образование

БЗО ПП              Химия ПП            БЕЛ ПП

АЕ ПП

Френски език Руски език

7

Български език

Френски език Руски език

РЕ ПП                  ФЕ ПП

Английски език

 


Email Drucken Twitter Facebook google\