Седмично разписание

Седмично разписание за ІI срок на учебната 2019/2020 г.

 

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Рисуване

АЕ І

Български

Математика

2

АЕ І

АЕ І

АЕ І

Български

БЕЛ РП

3

Български

АЕ І

АЕ І

Спортни дейности

Физическо

4

Час на класа

АЕ І

Физическо

АЕ І

АЕ І

5

АЕ І

АЕ І

НЕ ІІ

АЕ І

Български

6

АЕ І

Философия

Инф. технологии

Математика

АЕ І

7

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

АЕ І

АЕ І

Математика

БЕЛ РП

2

Математика

АЕ І

АЕ І

Спортни дейности

Математика

3

АЕ І

АЕ І

ИЕ ІІ

АЕ І

АЕ І

4

Час на класа

Български

Философия

АЕ І

АЕ І

5

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

АЕ І

6

Физическо

Инф. технологии

АЕ І

Български

АЕ І

7

АЕ І

Рисуване

АЕ І

Физическо

8 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Предприемачество

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

2

Български

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

3

Математика

АЕ І

Физическо

АЕ І

Български

4

Час на класа

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

5

АЕ І

Философия

Български

Математика

Математика

6

АЕ І

АЕ І

Български

Гостоприемство

Рисуване

7

Инф. технологии

Спортни дейности

Физическо

АЕ І

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

НЕ ІІ

История

История

Математика

2

Физика

Български

Физическо

Инф. технологии

АЕ І

3

НЕ ІІ

АЕ І

АЕ І

Химия

Български

4

Час на класа

История

АЕ І

География

Български

5

География

Математика

Математика

Физическо

Биология

6

Биология

Спортни дейности

Химия

Физика

Философия

7

История

АЕ І

НЕ ІІ

Рисуване

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Български

АЕ І

АЕ І

Биология

2

Философия

Математика

География

Рисуване

Физическо

3

ИЕ ІІ

Спортни дейности

Физика

Инф. технологии

География

4

Час на класа

АЕ І

Химия

Български

Математика

5

Химия

АЕ І

ИЕ ІІ

Български

АЕ І

6

Физика

История

ИЕ ІІ

История

Химия

7

Физическо

История

Математика

История

9 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Рисуване

АЕ І

Български

Инф. технологии

АЕ І

2

Химия

АЕ І

Български

АЕ І

Химия

3

География

Български

История

Спортни дейности

Математика

4

Час на класа

Математика

Математика

АЕ І

Биология

5

Физика

Физическо

Химия

ФЕ ІІ

История

РЕ

6

История

История

Физическо

ФЕ ІІ

Физика

РЕ

7

Биология

Философия

География

ФЕ ІІ

РЕ

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Български

АЕ І

Физика

НЕ ІІ

2

АЕ І

Български

АЕ І

История

Математика

3

Химия

Философия

НЕ ІІ

Философия

История

4

Час на класа

АЕ І

НЕ ІІ

Химия

Физика

5

Биология

История

География

Физическо

АЕ І

6

Математика

Биология

Рисуване

НЕ ІІ

Спортни дейности

7

География

Физическо

История

Български

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

АЕ І

География

Химия

История

2

Биология

АЕ І

Философия

ИЕ ІІ

АЕ І

3

Физика

Рисуване

Спортни дейности

ИЕ ІІ

Химия

4

Час на класа

Български

История

История

География

5

Математика

Български

АЕ І

Български

Математика

6

Физическо

ИЕ ІІ

АЕ І

Биология

АЕ І

7

ИЕ ІІ

История

Физическо

Физика

10 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

ФЕ ІІ

Философия

Рисуване

АЕ І

РЕ

2

АЕ І

История

История

Химия

АЕ І

3

Биология

Спортни дейности

АЕ І

История

Математика

4

Час на класа

Математика

География

Български

Химия

5

Физическо

АЕ І

Физическо

Биология

География

6

ФЕ ІІ

Български

ФЕ ІІ

АЕ І

История

РЕ

РЕ

7

ФЕ ІІ

Български

Физика

Философия

РЕ

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

НЕ ІІ

АЕ І

АЕ І

Философия

АЕ І

2

НЕ ІІ

Физическо

АЕ І

Математика

АЕ І

3

Философия

Математика

Химия

Физика

Биология

4

Час на класа

Биология

Физика

Спортни дейности

Български

5

Български

АЕ І

Математика

НЕ ІІ

Химия

6

Български

НЕ ІІ

История

Български

География

7

Физическо

НЕ ІІ

АЕ І

История

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Математика

Химия

ИЕ ІІ

География

2

АЕ І

ИЕ ІІ

АЕ І

Философия

История

3

Час на класа

ИЕ ІІ

Български

Математика

АЕ І

4

Физическо

Философия

Български

Биология

АЕ І

5

История

Биология

Физика

АЕ І

Физика

6

ИЕ ІІ

Физическо

Математика

АЕ І

Български

7

Химия

ИЕ ІІ

Български

Спортни дейности

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

ЗИП М

ЗИП Б

Български

Български

ЗИП Г

ЗИП И

ЗИП Х

2

Български

ЗИП М

ЗИП Б

НЕ ІІ

НЕ ІІ

ЗИП Г

ЗИП И

ЗИП Х

3

Български

НЕ ІІ

АЕ І

НЕ ІІ

Свят и личност

4

Час на класа

НЕ ІІ

Български

Математика

Физическо

5

Физическо

Спортни дейности

Български

Физика

АЕ І

6

География

Математика

Свят и личност

АЕ І

АЕ І

7

АЕ І

АЕ І

История

АЕ І

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

ЗИП М

ЗИП Б

АЕ І

АЕ І

ЗИП Г

ЗИП И

ЗИП Х

2

История

ЗИП М

ЗИП Б

АЕ І

Български

ЗИП Г

ЗИП И

ЗИП Х

3

Физическо

Математика

История

Български

ИЕ ІІ

4

Час на класа

Физика

АЕ І

Спортни дейности

АЕ І

5

ИЕ ІІ

АЕ І

Свят и личност

ИЕ ІІ

Свят и личност

6

Български

АЕ І

Български

ИЕ ІІ

Физическо

7

Български

ИЕ ІІ

Български

Математика

 


Email Drucken Twitter Facebook google\