Анкета

Коя паралелка бихте избрали като първо желание?
 
Седмично разписание

Седмично разписание за І срок на учебната 2019/2020 г.

 

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Музика

АЕ І

АЕ І

БЕЛ РП

2

АЕ І

Философия

АЕ І

АЕ І

НЕ ІІ

3

АЕ І

Математика

АЕ І

АЕ І

АЕ І

4

Час на класа

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

5

Български

АЕ І

Спортни дейности

Български

Физическо

6

Български

АЕ І

Инф. технологии

Математика

АЕ І

7

Математика

АЕ І

Физическо

АЕ І

 

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

АЕ І

Български

Музика

Български

2

АЕ І

АЕ І

Български

АЕ І

БЕЛ РП

3

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

4

Час на класа

Математика

АЕ І

АЕ І

АЕ І

5

Математика

ИЕ ІІ

АЕ І

Математика

АЕ І

6

Физическо

Инф. технологии

Спортни дейности

Философия

Физическо

7

АЕ І

АЕ І

Български

АЕ І

 

8 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Инф. технологии

АЕ І

АЕ І

Философия

АЕ І

2

Български

АЕ І

АЕ І

АЕ І

АЕ І

3

Български

АЕ І

Български

АЕ І

АЕ І

4

Час на класа

АЕ І

Физическо

Физическо

АЕ І

5

АЕ І

Математика

АЕ І

АЕ І

Пред-

приемачество

6

Математика

АЕ І

Гостоприемство

Български

АЕ І

7

АЕ І

Спортни дейности

Математика

Музика

 

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

История

Философия

НЕ ІІ

Биология

2

История

АЕ І

Физика

Музика

Физика

3

АЕ І

НЕ ІІ

Физическо

История

География

4

Час на класа

Математика

Химия

АЕ І

АЕ І

5

Физическо

Спортни дейности

История

АЕ І

Математика

6

Математика

Биология

Български

Инф. технологии

Химия

7

Биология

География

Български

Български

 

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

Български

ИЕ ІІ

Биология

Философия

2

Математика

Български

Музика

АЕ І

Физическо

3

Физика

Биология

Химия

Инф. технологии

Химия

4

Час на класа

АЕ І

АЕ І

Физика

Български

5

Биология

География

ИЕ ІІ

Спортни дейности

География

6

АЕ І

История

Физика

История

Математика

7

Физическо

История

Математика

История

 

9 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

АЕ І

Химия

АЕ І

АЕ І

2

Физика

Музика

Философия

Биология

География

3

История

История

АЕ І

Физическо

Български

4

Час на класа

Биология

История

Инф. технологии

Химия

5

География

АЕ І

Спортни дейности

История

Математика

6

Биология

Български

Математика

Физика

Физическо

7

ФЕ ІІ

РЕ

Български

Физика

ФЕ ІІ

РЕ

 

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Български

Физика

История

АЕ І

2

Инф. технологии

История

НЕ ІІ

Философия

АЕ І

3

НЕ ІІ

Математика

НЕ ІІ

Биология

История

4

Час на класа

АЕ І

АЕ І

Физическо

Български

5

АЕ І

АЕ І

Математика

Физика

Български

6

Химия

Философия

Химия

География

Музика

7

Физическо

Биология

Спортни дейности

География

 

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ ІІ

Философия

Музика

Български

История

2

Философия

Биология

ИЕ ІІ

Български

Биология

3

АЕ І

География

История

АЕ І

АЕ І

4

Час на класа

Физика

Физика

АЕ І

Математика

5

ИЕ ІІ

Математика

Химия

География

Спортни дейности

6

История

Български

АЕ І

Физическо

География

7

Инф. технологии

Физическо

АЕ І

Химия

 

10 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Биология

АЕ І

АЕ І

Български

2

География

Математика

АЕ І

Физическо

Български

3

Философия

Музика

Физика

Физика

Биология

4

Час на класа

Български

Математика

Философия

Физическо

5

АЕ І

АЕ І

География

ФЕ ІІ

РЕ

История

6

ФЕ ІІ

РЕ

АЕ І

Спортни дейности

Химия

Инф. технологии

7

Химия

ФЕ ІІ

РЕ

История

География

 

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

НЕ ІІ

НЕ ІІ

Български

Физика

НЕ ІІ

2

АЕ І

НЕ ІІ

Български

История

История

3

АЕ І

Философия

Спортни дейности

НЕ ІІ

Физическо

4

Час на класа

АЕ І

Математика

Български

АЕ І

5

Физическо

Химия

Биология

АЕ І

АЕ І

6

Физика

Математика

АЕ І

Биология

Български

7

География

География

Химия

Математика

 

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

Математика

АЕ І

ИЕ ІІ

ИЕ ІІ

2

АЕ І

Български

АЕ І

ИЕ ІІ

АЕ І

3

Час на класа

Български

Философия

Български

ИЕ ІІ

4

Физическо

Химия

Биология

Биология

Математика

5

История

Спортни дейности

Математика

Химия

АЕ І

6

География

География

История

АЕ І

Физика

7

Физика

ИЕ ІІ

АЕ І

Физическо

 

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ЗИП М

ЗИП Г

ЗИП Х

ЗИП Б

ЗИП И

АЕ І

Математика

2

АЕ І

ЗИП М

ЗИП Г

ЗИП Х

ЗИП Б

ЗИП И

НЕ ІІ

Свят и личност

3

Физическо

Математика

АЕ І

Физическо

НЕ ІІ

4

Час на класа

НЕ ІІ

НЕ ІІ

География

НЕ ІІ

5

Български

Български

Български

Свят и личност

Физика

6

Български

Спортни дейности

АЕ І

Български

Български

7

История

АЕ І

История

АЕ І

 

12 б, сутрин


Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ І

ЗИП М

ЗИП Г

ЗИП Х

ЗИП Б

ЗИП И

АЕ І

География

2

Български

ЗИП М

ЗИП Г

ЗИП Х

ЗИП Б

ЗИП И

Математика

Български

3

Български

Български

Български

ИЕ ІІ

Физика

4

Час на класа

Свят и личност

ИЕ ІІ

ИЕ ІІ

Физическо

5

История

Математика

АЕ І

Български

АЕ І

6

АЕ І

ИЕ ІІ

История

Спортни дейности

АЕ І

7

ИЕ ІІ

АЕ І

Физическо

Свят и личност


Email Drucken Twitter Facebook google\