Седмично разписание

 

 

Седмично разписание за ІI срок на учебната 2020/2021 г.

 

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Английски език

Английски език

Английски език

Български ИУЧ

2

Информационни Технологии

Физическо

Английски език

Английски език

Български език

3

Български език

Английски език

Английски език

Английски език

Български език

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Немски език ИУЧ

Английски език

5

Английски език

Математика

Математика

Български език

Английски език

6

Английски език

Философия

Изобразително

Английски език

Английски език

7

Английски език

Английски език

Спортни дейности

 

Физическо

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни Технологии

Български език

Спортни дейности

Изобразително

Математика

2

Български език

Български език

Испански ИУЧ

Физическо

Български ИУЧ

3

Математика

Английски език

Математика

Български език

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Философия

7

Английски език

Физическо

Английски език

Английски език

 

8 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Английски език

Английски език

Български език

Български език

2

Английски език

Изобразително

Физическо

Български език

Математика

3

Информационни технологии

Английски език

Английски език

Спортни дейности

Английски език

4

Час на класа

Английски език

Философия

Математика

Английски език

5

Английски език

Математика

Английски език

Английски език

Гостоприемство ИУЧ

6

Английски език

Физическо

Английски език

Английски език

Английски език

7

Английски език

Английски език

Английски език

Предприемачество

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Български език

История

Физическо

Немски език

2

Английски език

Български език

Математика

Математика

Физика

3

Английски език

Физика

Биология

Биология

История

4

Час на класа

Математика

География

Английски език

Немски език ИУЧ

5

История

Английски ИУЧ

Изобразително

Химия

Информационни технологии

6

Физическо

Химия

Философия

История

Спортни дейности

7

Химия

Немски език

Английски език

География

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително

Физика

География

История

Математика

2

Испански език

История

Биология

Химия

Английски ИУЧ

3

Испански език

Химия

История

Испански ИУЧ

Информационни Технологии

4

Час на класа

Английски език

Математика

Английски език

История

5

Английски език

Физическо

Български език

Английски език

Спортни дейности

6

Философия

Математика

Български език

Физическо

География

7

Биология

 

Химия

Физика

Български език

 

9 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Изобразително

История

Математика

Биология

2

Физика

Математика

Английски език

История

Химия

3

География

Физическо

Български език

География

Филисофия

4

Час на класа

Френски език Руски език

Здравословни

Организация ИУЧ

Информационни Информационни

5

Биология

Английски език

Математика

Спортни дейности

Български език

6

Химия

История

Френски език Руски език

Физика

Български език

7

История

 

Английски език

Химия

Физическо

 

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Спортни дейности

Биология

Философия

Философия

2

Български език

Английски ИУЧ

Немски език

Изобразително

История

3

Български език

Математика

Физическо

Немски език ИУЧ

Химия

4

Час на класа

Физика

Български език

Математика

Физическо

5

Английски език

Английски ИУЧ

История

Физика

Английски ИУЧ

6

Биология

Немски език

Химия

География

Немски език ИУЧ

7

Английски език

История

Английски ИУЧ

История

 

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Математика

Математика

Испански език

Английски ИУЧ

2

География

Физическо

Английски език

Биология

Изобразително

3

Химия

Български език

Английски език

Български език

Английски ИУЧ

4

Час на класа

География

Физика

Български език

Биология

5

Физика

Философия

Спортни дейности

История

Испански ИУЧ

6

История

История

История

Английски ИУЧ

Химия

7

Физическо

Испански език

Философия

 

Испански ИУЧ

 

10 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Физическо

Физика

Български език

Изобразително

2

Английски език

Физика

География

История

Биология

3

Английски език

Английски ИУЧ

Математика

Химия

Математика

4

Час на класа

История

История

Биология

Химия

5

Български език

Френски ИУЧ Руски език ИУЧ

Философия

География

Философия

6

Български език

Английски ИУЧ

Спортни дейности

Френски ИУЧ Руски език ИУЧ

Английски ИУЧ

7

История

 

Френски език Руски език

Френски език Руски език

Английски ИУЧ

 

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език

Математика

АЕ ПП

НЕ ПП

Физическо

2

Немски език

АЕ ПП

Български език

НЕ ПП

НЕ ПП

3

Гражданско

АЕ ПП

НЕ ПП

Математика

 

Български език

4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

 

Спортни дейности

 

Български език

5

АЕ ПП


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Английски език


НЕ ПП


6

Физическо


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

АЕ ПП


7

Английски език

 

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Испански език

АЕ ПП

ИЕ ПП

Спортни дейности

Испански език

2

Английски език

ИЕ ПП

Математика

АЕ ПП

Физическо

3

Български език

ИЕ ПП

ИЕ ПП

 

АЕ ПП

 

ИЕ ПП

4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Английски език


 

АЕ ПП

 

5

Гражданско


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Б ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Математика


Български език


6

АЕ ПП


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Български език

 

7

Физическо


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

 

11 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

АЕ ПП

АЕ ПП

Български език

АЕ ПП

2

Английски език

Математика

АЕ ПП

Българсик език

Гражданско

3

 

Физическо

Френски език

Руски език

Математика

Спортни дейности

ФЕ ПП

РЕ ПП


4

Час на класа


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Френски език

Руски език

ФЕ ПП

РЕ ПП


5

ФЕ ПП

РЕ ПП


Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

ФЕ ПП

РЕ ПП


Физическо


6

ФЕ ПП

РЕ ПП

 

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Х ПП

БЕЛ ПП

Б1 ПП

АЕ ПП

 

7

Български език


Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

Б ПП

ИТ ПП

Г ПП

 

 

 12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология ЗИП М ЗИП

Химия ЗИП      Биология1 ЗИП

Втори чужд ПП

Английски език

Английски език

2

Биология ЗИП М ЗИП

Химия ЗИП      Биология1 ЗИП

Първи чужд ЗИП

Свят и личност

Английски език

3

Немски език

История

Английски език

Математика

Втори чужд ПП

4

Час на класа

Първи чужд ЗИП

Български ПП

История

Физика

5

Български език

География

Физическо

Спортни дейности

Първи чужд ЗИП

6

Математика

Български ПП

Български език

Втори чужд ПП

Физическо

7

Свят и личност

Български ПП

Български език

Немски език

 

 

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология ЗИП М ЗИП

Химия ЗИП      Биология1 ЗИП

Български ПП

История

Български език

2

Биология ЗИП М ЗИП

Химия ЗИП      Биология1 ЗИП

История

Испански език

Български език

3

Час на класа

Спортни дейности

Български ПП

Свят и личност

Физическо

4

Физическо

Английски език

Първи чужд ЗИП

Английски език

Английски език

5

Математика

Български ПП

География

Английски език

Физика

6

Български език

Втори чужд ПП

Първи чужд ЗИП

Втори чужд ПП

Втори чужд ПП

7

Испански език

Свят и личност

Математика

Първи чужд ЗИП

 

 

 

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\