Обществен съвет

footer-ban

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

на ЕГ „Васил Карагьозов” - Ямбол

 

 

 

Основни членове:

1. Росен Тодоров - представител на родителите на 8б клас

2. Николай Геоегиев - представител на родителите на 9а клас

3. Милен Димитров - представител на родителите на 10б клас

4. Митко Йорданов - представител на родителите на 11б клас

5. Силвия Бъчварова - представител на родителите на 12а клас

6. Неда Бъчварова - представител на финансиращия орган от Община Ямбол

7. Павел Додов - представител на областния управител

 

Резервни членове:

1. Дарин Димитров - представител на родителите на 8а клас

2. Цветан Славов - представител на родителите на 9б клас

3. Анелия Богданова - представител на родителите на 10б клас

4. Петя Турлакова - представител на родителите на 12б клас

5. Мария Славкова - представител на финансиращия орган от Община Ямбол

6. инж. Георги Георгиев - представител на областния управител


Покана - Обществен съвет - 10.01.2022 г.

Покана - Обществен съвет - 26.01.2022 г.

Предложение относно: Кандидатстване на гимназията за вписване в списъка на иновативните училища от учебната 2022/2023 година

Протокол 4

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1

Протокол 11


Email Drucken Twitter Facebook google\