Учебници

Списък

на учебниците и учебните помагала за учебната 2019/2020 година

 

Учебници по Български език и литература

8 клас

- Български език  – Весела Михайлова и колектив, изд. .”Просвета – София” АД

- Литература – Клео Протохристова  и колектив, „Клет България”ООД

9 клас

- Български език  – Маргарита Георгиева и колектив, „Клет България”ООД

- Литература – Клео Протохристова  и колектив, „Клет България”ООД

10 клас

Български език  – Маргарита Георгиева и колектив, „Клет България”ООД

- Литература  – Клео Протохристова  и колектив, „Клет България”ООД

11 клас

- Български език (ЗП) – Т. Ангелова и колектив, изд. „Просвета-София” АД

- Литература (ЗП и ПП) – В.Стефанов, Ал. Панов, „Клет България”ООД

12  клас

- Български език (ЗП и ПП ) – Т.Бояджиев и колектив, „Клет България”ООД

- Литература (ЗП и ПП) – В.Стефанов, Ал. Панов, „Клет България”ООД

Английски език

8 клас

- Insight Bulgaria Edition“ А1, А2, В1.1- Фиона Бедал, Кейт Хейууд, изд. „Оксфорд Юнивърсити Прес”

9 клас

- Insight Bulgaria Edition“, В1,част 1 , изд. „Оксфорд Юнивърсити Прес”

- Учебна тетрадка “Insight Bulgaria Edition”, B1, част 1, Оксфорд Юнивърсити Прес”

10 клас

- „Solutions Bulgaria Edition”, B1, част 2, Тим Фала, Пол Дейвиз, Джейн Хъдсън, изд. „Оксфорд Юнивърсити Прес”

11 клас

- ‘English through Literature - „Просвета-София” АД

- Gold Advanced - издателство Pearson Longman

12 клас

-‘English through Literature’ – „Просвета-София” АД

- Gold Advanced - издателство Pearson Longman

Немски език

8 клас

Direkt zwei /9 Кlassе/ Клет България ООД

9 клас

- Deutsch echt einfach für Bulgarien”, A1, Джорджо Мотта Анелия Ламбова  „Клет България”ООД

10 клас

- „Deutsch echt einfach für Bulgarien”, A1, Джорджо Мотта Анелия Ламбова  „Клет България”ООД

- Prima A1.2. Немски език за 10 клас (втори чужд език),Лутц РорманФридерике Джин, изд. „Просвета-София” АД

11 клас

- Schritte international 5 – Hueber

12 клас

- Schritte international 6  - Hueber

Френски език

8 клас

– "Campus" 1, Жаки Жирарде и Жак Пешьор, изд. "Кле Интернасионал"

9 клас

-„Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 1, „Клет България”ООД

10 клас

- -„Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 2, „Клет България”ООД

Испански език

8 клас

- A bordo! Para Bulgaria, А1, Клет България”ООД–/ФП/

9 клас

- A bordo! Para Bulgaria, А1, „Клет България”ООД

10 клас

- A bordo! Para Bulgaria, А2, Клет България”ООД

11 клас

-A bordo! Para Bulgaria, А2, Клет България”ООД

12 клас

- 1.1 A bordo! Para Bulgaria, В.1.1, Клет България”ООД

Руски  език

8 клас

- Я знаю на отлично русский язьiк, І част, изд. Клет

9 клас

- „Классно!” A1, част 1, „Клет България”ООД

10 клас

- „Классно!” A1, част 2, „Клет България”ООД

10 клас (ФП)

- Я знаю на отлично русский язьiк, ІI част, изд. Клет

Математика

8 клас

- Математика – Теодоси Витанов и колектив, „Клет България” ООД

9 клас

- Математика – Теодоси Витанов и колектив, „Клет България” ООД

10 клас

- Математика – Теодоси Витанов и колектив, „Клет България” ООД

11 клас

- Математика (ЗП) – Здравка Паскалева и Георги Паскалев, Архимед 2 ЕООД

- Математика (ПП) – Здравка Паскалева и Георги Паскалев, Архимед 2 ЕООД

12 клас

- Математика (ЗП) – Здравка Паскалева и Георги Паскалев, Архимед 2 ЕООД

- Тестове за подготовка за зрелостен изпит – Кирил Банков, Теодоси Витанов, изд. „Анубис”

Информационни технологии

8 клас

- Информационни технологии – Галина Момчева Гърдева и колектив, изд. Булвест 2000” ООД

9 клас

- Информационни технологии – Ангел Ангелов- Ачо и колектив, изд. Булвест 2000” ООД

10 клас

- Информационни технологии – Ангел Ангелов- Ачо и колектив, изд. Булвест 2000” ООД

История

9 клас

- История и цивилизация – Хр.Матанов, Хр.Мирчева и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

- Учебно помагало за 9 клас.-„History and Civilization for 9.Grade”-Kрасимира Табакова,Илия Илиев и П.Календерова, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- История и цивилизация за 10 клас – Искра Баева, Диляна Ботева и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

11 клас

- История и цивилизация за 10 клас (ЗП) – Хр.Мирчева, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

12 клас

- История и цивилизация за 11 клас (ЗП) – В.Мутафчиева и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

- История и цивилизация за 11 клас (ПП) – В.Мутафчиева и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

География и икономика

9 клас

- География и икономика – Антон Попов и колектив, „Клет България” ООД

10 клас

- География и икономика – М.Русев и колектив, изд. Архимед 2 ЕООД

11 клас

- География и икономика(ЗП)  – Румен Пенин и колектив, изд.Булвест 2000

12 клас

- География и икономика (ПП) – Нено Димов, изд. „Просвета- София“ АД

Философски цикъл

8 клас

- Философия – Галя Герчева – Несторова и колектив; СД „Педагог 6”

9 клас

- Философия – Галя Герчева – Несторова и колектив; СД „Педагог 6”

10 клас

- Философия – Галя Герчева – Несторова и колектив; СД „Педагог 6”

11 клас

- Философия - Иван Колев, Райчо Пожарлиев; „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

12 клас

- Свят и личност – М. Грекова и колектив; изд. „Просвета-София“АД

Физика и астрономия

9 клас

- Физика и астрономия – Максим Максимов, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- Физика и астрономия за 10 клас (ЗП)– САНПРО

11 клас

- Физика  и астрономия за 10 клас (ЗП) - М.Максимов и Г.Христакудис, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

12 клас

- Физика и астрономия за 10 клас (ЗП) - М.Максимов и Г.Христакудис, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Химия и опазване на околната среда

9 клас

- Химия и опазване на околната среда – Стефан Цаковски и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- Химия и ООС за 9 клас ( ЗП)- Г.Близнаков, Л.Боянова, ИК „Анубис“ООД

11 клас

- Химия и ООС за 10 клас ( ЗП)- Г.Близнаков, Л.Боянова, ИК „Анубис“ООД

12 клас

-Химия и ООС за 11 клас ( ПП)- Г.Близнаков и колектив, „Просвета-София” АД

Биология и здравно образование

9 клас

- Биология и здравно образование – Владимир Овчаров и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- Биология и здравно образование – Владимир Овчаров и колектив, „Клет България” ООД

11 клас

- Биология и здравно образование, ЗП – П.Попов и колектив, изд. Просвета-София“АД

12 клас

- Биология и здравно образование, ПП- Огн. Димитров и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Музика

8 клас

- Музика(ЗП) – Янна Рускова и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9 клас

- Музика– Янна Рускова и колектив, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- Музика– Я. Рускова, С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Изобразително изкуство

8 клас

- Изобразително изкуство – Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

9 клас

- Изобразително изкуство – Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

10 клас

- Изобразително изкуство – Б. Дамянов, А. Генчева, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Предприемачество

8 клас

- Предприемачество – Кирил Тодоров, „МАРТИЛЕН” ООД

Списъкът е обсъден и утвърден на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №  09 /03.07.2019г.

 


Email Drucken Twitter Facebook google\