НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ"

НЕДЕЛЯ. ОТ 11.00 Ч. НА 14 АПРИЛ 2019 Г. , ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ".


Email Drucken Twitter Facebook google\