ОТ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ГИМНАЗИЯТА Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

С решение № 479/05.08.2019 г. на Министерския съвет на Република България ЕГ "Васил Карагьозов" - Ямбол е включена в списъка на иновативните училища.
С иновацията " Учители, ученици и родители - успешни партньори в изграждането на култура на ефективно и отговорно общуване в училище и в общността" екипът на гимназията ще бъде водещ за формирането на добър опит през следващите три учебни години. За включването на гимназията като иновативно училище имат заслуга педагогическия проектен екип: Диана Димитрова, Величка Стоянова и Веселина Митрева и с консултантската помощ на Татяна Добрева.

 

 

 

 

 

 

 

Рекламна брошура1

Рекламна брошура2

 


Email Drucken Twitter Facebook google\