НА 10 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА – СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСМИ КЛАС

Първата среща на ръководството и учителите на ЕГ „Васил Карагьозов” за учебната 2019/2020 година е с РОДИТЕЛИТЕ на учениците от VІІІ клас. Срещата ще се проведе на 10 септември 2019 г., ВТОРНИК, от 18.00 ч. в гимназията.

Общата част с всички родители ще бъде в залата на столовата при следния ред: представяне на учителите на учениците; запознаване с особеностите на организацията на образователната дейност в гимназията и дневния режим на институцията; основните документи за учебната година, регламентиращи правата и задълженията на учениците; извънкласни дейности, графици и др.

Втората част ще продължи в класните стаи на учениците и ще се организира в следните направления: обсъждане с класния ръководител и учителите по предмети организацията на учебната работа и конкретните изисквания по предмети; избор на родителски съвет на паралелката; членове на училищното настоятелство; учебници и помагала и др.

 


Email Drucken Twitter Facebook google\