ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На основание чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на Министерството на образованието и науката Ви К А Н Я на родителска среща на 25 септември 2019 г., сряда, от 18.00 часа в гимназията при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор по двама представители от всяка паралелка за участие в събранието на родителите за избор на Обществен съвет на гимназията.

2. Запознаване с основните документи за организацията и провеждането на учебната 2019/2020 г. – Правилник за дейността на гимназията, Етичен кодекс на училищната общност, План на гимназията, графици.

Моля всички родители да направят необходимото и да присъстват на родителската среща.

С уважение,

Йордан Милков, директор на ЕГ „В.Карагьозов”-Ямбол

 


Email Drucken Twitter Facebook google\