Организация учебен ден

Езикова гимназия “Васил Карагьозов”
8 600, гр.Ямбол, ж.к. “Златен рог”110, тел.: 046/66 10 40
е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЕГ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” – ЯМБОЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Образователно – възпитателен процес – едносменен режим.


· Начало на учебния ден - 8.00 часа.

· Край на учебните часове – 14.25 часа.

· Часове по извънкласни дейности:

Допълнителна подготовка, занимания по интереси и занятия по проекти – следобед по график.


Работно време на институцията:


1. Педагогически персонал:

-          Според седмичното  разписание;

-          След 14.25 часа при организирани дейности по график;

-          Втори час на класа – по график;

-          Срещи и консултации на учителите с родители – по график;

-          Общи родителски срещи – по график, минимум по 1 среща на учебен срок;

-          Заседания на Педагогическия съвет – според Плана за работа на ПС, сряда от 14.30 часа.

-          Дежурства по график, квесторство, проверки на писмени работи от изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.


2. Административен персонал:

-          Директор – от 7.30 до 16.00 ч;

-          ЗДУД– от 7.30 до 16.00 ч.

-          Психолог – от 8.00 до 14.30 часа (изпълнение на норматива), до 16.30 часа работа с родители, институции, неправителствени  и други организации;

-          Гл.счетоводител, ЗАС и касиер/домакин : 7.30 – 16.00 часа.

-          Медицинско лице – от 7.30 до 16.00 часа


3.Обслужващ персонал:

-          Чистачки -7.00 – 16.00 часа

-          Работник по поддръжката – от 7.00 до 15.30 ч.

-          Огняр при отоплителен период от 5.00 или от 6.00 до – 13.30 ч или 14.30.;

 

4. Спортен комплекс:

-          Педагогически персонал – според седмичното разписание;

-          Използване на спортната база извън учебната дейност – от 17.00 до 20.30 часа, по график

-          Тренировки – по график.


Всички работещи в гимназията ползват 30 минути почивка по график.


ІІІ. Почивни дни – събота и неделя.

 

 Йордан Милков

Директор на ЕГ „Васил Карагьозов“

 Email Drucken Twitter Facebook google\