Олимпиади

Олимпиади

ПРОТОКОЛ

с резултатите от областния кръг на олимпиадата по Английски език

 

Имена на ученика

Училище

Клас

Общ брой точки

Населено място

Област

1

Дария Светославова Димитрова

ПМГ "Ат.Радев"

76.5

Ямбол

Ямбол

2

Живко Валентинов Иванов

ПМГ "Ат.Радев"

82

Ямбол

Ямбол

3

Георги Светославов Славов

СУ "Св.Кл.Охридски"

68.5

Ямбол

Ямбол

4

Виктор Тодоров Видев

ПГ "В.Левски"

86.5

Ямбол

Ямбол

5

Виктор Петров Петров

ПМГ "Ат.Радев"

80

Ямбол

Ямбол

6

Мартин Станчев Димитров

ПМГ "Ат.Радев"

67

Ямбол

Ямбол

7

Данаил Димитров Атанасов

ПМГ "Ат.Радев"

71

Ямбол

Ямбол

8

Магдалена Тодорова Рачева

ПМГ "Ат.Радев"

89

Ямбол

Ямбол

9

Димана Димчева Димова

ПМГ "Ат.Радев"

89

Ямбол

Ямбол

10

Ростислав Боянов Русев

ПГ "В.Левски"

89.5

Ямбол

Ямбол

11

Невена Атанасова Драгнева

ПГ "Св.Кл.Охридски"

77

Елхово

Ямбол

12

Стефани Георгиева Генова

ЕГ "В.Карагьозов"

61

Ямбол

Ямбол

13

Виктория Петкова Петкова

ЕГ "В.Карагьозов"

83

Ямбол

Ямбол

14

Николай Ставрев Ставрев

ЕГ "В.Карагьозов"

76

Ямбол

Ямбол

15

Магдалена Станимирова Танкова

ЕГ "В.Карагьозов"

79

Ямбол

Ямбол

16

Йоана Росенова Тодорова

ЕГ "В.Карагьозов"

78

Ямбол

Ямбол

17

Никол Тодорова Хаджиева

ПГ "Св.Кл.Охридски"

54

Елхово

Ямбол

18

Зорница Георгиева Борисова

ЕГ "В.Карагьозов"

69

Ямбол

Ямбол

19

Никола Иванов Павлов

ПГ "Св.Кл.Охридски"

65

Елхово

Ямбол

20

Георги Стоянчев Дамянов

ПГ "Св.Кл.Охридски"

83

Елхово

Ямбол

21

Димитър Георгиев Ковачев

ЕГ "В.Карагьозов"

79

Ямбол

Ямбол

22

Влади Божидаров Стойчев

ЕГ "В.Карагьозов"

86

Ямбол

Ямбол

23

Боян Господинов Господинов

ЕГ "В.Карагьозов"

72

Ямбол

Ямбол

24

Денис Юлианов Стойнев

ЕГ "В.Карагьозов"

81

Ямбол

Ямбол

25

Яница Живкова Дочева

ЕГ "В.Карагьозов"

64

Ямбол

Ямбол

26

Атина Йоанова Божилова

ЕГ "В.Карагьозов"

55

Ямбол

Ямбол

27

Рада Веселинова Николова

ПМГ "Ат.Радев"

62

Ямбол

Ямбол

28

Мария Атанасова Костадинова

ЕГ "В.Карагьозов"

55

Ямбол

Ямбол

29

Полина Ангелова Русева

ЕГ "В.Карагьозов"

56

Ямбол

Ямбол

30

Дора Стефанова Бельова

ПГ "В.Левски"

9

53

Ямбол

Ямбол

31

Кристиян Бориславов Неделчев

ПГ "В.Левски"

52

Ямбол

Ямбол

32

Деница Стойчева Стойчева

ПГ "В.Левски"

84

Ямбол

Ямбол

33

Станислава Ивайлова Райчева

ПГ "В.Левски"

56

Ямбол

Ямбол

34

Мирела Андонова Стоянова

ЕГ "В.Карагьозов"

79

Ямбол

Ямбол

35

Даниел Георгиев Дженков

ПМГ "Ат.Радев"

9

79

Ямбол

Ямбол

36

Марина Георгиева Владева

ПМГ "Ат.Радев"

73

Ямбол

Ямбол

37

Дениз Османова Велиева

ПМГ "Ат.Радев"

75

Ямбол

Ямбол

38

Стелияна Иванова Иванова

ПМГ "Ат.Радев"

78

Ямбол

Ямбол

39

Лорена Георгиева Балахурова

ПМГ "Ат.Радев"

85.5

Ямбол

Ямбол

40

Гергана Манолова Александрова

ПМГ "Ат.Радев"

9

92

класирана за нац.кръг

41

Павел Красимиров Анастасов

ПМГ "Ат.Радев"

62

Ямбол

Ямбол

42

Божидар Георгиев Чамов

ПМГ "Ат.Радев"

69

Ямбол

Ямбол

43

Виктор Милков Милев

СУ "Св.Кл.Охридски"

56

Ямбол

Ямбол

44

Георги Николаев Йораднов

ПГ "В.Левски"

84.5

Ямбол

Ямбол

45

Моника Стефанова Колева

СУ "Св.Кл.Охридски"

67

Ямбол

Ямбол

46

Ангел Живков Ангелов

ЕГ "В.Карагьозов"

10а

65

Ямбол

Ямбол

47

Паруш Йораднов Йораднов

ПМГ "Ат.Радев"

10

77

Ямбол

Ямбол

48

Себастиян Габриел Калабалъков

ПМГ "Ат.Радев"

10

83

Ямбол

Ямбол

49

Йоан Григоров Павлов

ПМГ "Ат.Радев"

10

64

Ямбол

Ямбол

50

Лилиан Георгиева Терзиева

ПМГ "Ат.Радев"

10а

74

Ямбол

Ямбол

51

Виктор Иванов Мандаджиев

ПМГ "Ат.Радев"

10

73

Ямбол

Ямбол

52

Павлина Илиева Вълкова

ЕГ "В.Карагьозов"

10а

57

Ямбол

Ямбол

53

Виктория Миленова Димитрова

ЕГ "В.Карагьозов"

10б

52

Ямбол

Ямбол

54

Никола Ивайлов Иванов

ПГ "В.Левски"

10

74

Ямбол

Ямбол

55

Ралица Станиславова Антонова

ПГ "Св.Кл.Охридски"

10

73.5

Елхово

Ямбол

56

Делян Стоянов Видев

ЕГ "В.Карагьозов"

10б

81

Ямбол

Ямбол

57

Даниел Павлов Карамитев

ПГ "В.Левски"

10

81

Ямбол

Ямбол

58

Виктория Димитрова Милчева

ЕГ "В.Карагьозов"

10

53

Ямбол

Ямбол

59

Татяна Силвиева Вълчанова

ЕГ "В.Карагьозов"

10в

67

Ямбол

Ямбол

60

Янчо Станимиров Иванов

ПГ "В.Левски"

11в

62.5

Ямбол

Ямбол

61

Едуард Хари Харутюнян

ЕГ "В.Карагьозов"

11а

64

Ямбол

Ямбол

62

Елица Николаева Димитрова

ЕГ "В.Карагьозов"

11а

79

Ямбол

Ямбол

63

Ирен Руменова Русева

ЕГ "В.Карагьозов"

11а

76

Ямбол

Ямбол

64

Славеа Пламенова Петкова

ПГ "В.Левски"

11

67

Ямбол

Ямбол

65

Йоана Стоянова Добрева

ПМГ "Ат.Радев"

11

81

Ямбол

Ямбол

66

Кристиана Теодорова Желязкова

ПГ "В.Левски"

11

58

Ямбол

Ямбол

67

Василена Иванова Пачева

ПМГ "Ат.Радев"

11а

75

Ямбол

Ямбол

68

Геновева Кирилова Кирилова

ПМГ "Ат.Радев"

11а

59

Ямбол

Ямбол

69

Кремена Русева Ангелова

ПГ "В.Левски"

11

71

Ямбол

Ямбол

70

Вениамин Мирославов Велков

ПГ "Св.Кл.Охридски"

11

71

Елхово

Ямбол

71

Грета Минчева Стоянова

ПГ "Св.Кл.Охридски"

11

76

Елхово

Ямбол

72

Йоана Тинева Джендова

ЕГ "В.Карагьозов"

11а

61

Ямбол

Ямбол

73

Никол Желязкова Русева

ПМГ "Ат.Радев"

12г

60.5

Ямбол

Ямбол

74

Борис Антонио Бакалов

ЕГ "В.Карагьозов"

12а

78

Ямбол

Ямбол

75

Денимира Мишева Михова

ПГ "Св.Кл.Охридски"

12

81

Елхово

Ямбол

76

Михаела Първанова Първанова

ПМГ "Ат.Радев"

12а

85.5

Ямбол

Ямбол

77

Павлина Христова Христова

ПМГ "Ат.Радев"

12

82.5

Ямбол

Ямбол

78

Мариела Дианова Янева

ПМГ "Ат.Радев"

12а

83.5

Ямбол

Ямбол

 

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2020 Г.

ОБЛАСТ Ямбол

 

Имена на ученика

Общ брой точки

Училище

Населено място

Област

Ружа Енчева Балабанова

36

ПМГ "Ат.Радев"

гр. Ямбол

Ямбол

Румяна Миткова Кечерова

33

ЕГ "В.Карагьозов"

гр.Ямбол

Ямбол

Николай Христов Колев

33

ПМГ "Ат.Радев"

гр. Ямбол

Ямбол

Преслава Йорданова Пенева

44

ПГ "В.Левски"

гр. Ямбол

Ямбол

Маги Марио Панайотова

52 - национален кръг

ЕГ "В.Карагьозов"

гр.Ямбол

Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\