Олимпиади

Олимпиади

 

ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ

НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2021 Г.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ


 

Фиктивен номер

Имена на ученика

Училище

Населено място

Област

двуцифрен код на учебния предмет

двуцифрен код при използване

двуцифрен код на групата

трицифрен код на ученика

Общ брой точки

0

7

0

1

0

5

0

0

1

36

Стефани Георгиева Генова

ЕГ "Васил Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

7

0

1

0

6

0

0

1

48

Дана Петрова Бъчварова

ПМГ "Атанас Радев"

Ямбол

Ямбол

0

7

0

1

0

7

0

0

1

67

Маги Марио Панайотова

ЕГ "Васил Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2021 Г.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Фиктивен номер

Имена на ученика

Училище

Населено място

Област

двуцифрен код на учебния предмет

двуцифрен код на областта

двуцифрен код на групата

трицифрен код на ученика

Общ брой точки

0

3

0

1

0

1

0

0

1

67

Мария Стоянова Стоянова

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

2

63

Елена Костадинова Терзиева

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

3

54

Ана Димитрова Желева

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

4

67

Жулиен Филипов Минчев

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

5

56

Николай Валентинов Вълков

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

6

73

Алиа Елизабет Памела Есби

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

7

75

Иванина Димитрова Димитрова

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

8

76

Ивета Николаева Видева

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

0

9

75

Йордан Стоянов Маринов

ПТГ "Ив.Райнов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

0

95

Росен Руменов Данаилов - класиран за национален кръг

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

1

76

Пламен Ганчев Ганев

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

2

83

Йоана Калинова Тодорова

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

3

65

Ивена Миленова Христова

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

4

82

Иван Динков Христов

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

5

74

Кръстю Кръстев Стефанов

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

6

85,5

Мартин Петров Узунов

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

1

0

1

7

74,5

Гергана Александрова Аристидева

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

1

8

66.5

Йоана Росенова Тодорова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

1

9

64

Мартина Динкова Динева

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

2

0

70

Виктория Петкова Петкова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

2

1

75

Живко Валентинов Иванов

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

2

2

79

Ростислав Боянов Русев

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

2

3

74.5

Виктор Петров Петров

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

2

0

2

4

84

Димана Димчева Динева

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

2

5

93

Гергана Манолова Александрова - класирана за национален кръг

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

2

6

76

Стелияна Иванова Иванова

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

2

7

66

Яница Живкова Дочева

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

2

8

82

Лорена Георгиева Балахурова

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

2

9

71

Денис Османова Велиева

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

0

54

Виктория Ганчева Ганева

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

1

74

Галин Руменов Танев

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

2

81,5

Деница Стойчева Стойчева

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

3

72

Атина Йоанова Божилова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

4

68

Никол Диянова Димова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

3

0

3

5

71

Даниел Георгиев Дженков

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

3

6

67

Ангел Живков Ангелов

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

3

7

79

Лилиан Георгиева Терзиева

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

3

8

76

Себастиян Габриел Калабалъков

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

3

9

71

Камен Георгиев Георгиев

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

0

81

Димитър Иванов Мандаджиев

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

1

76

Паруш Йорданов Йорданов

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

2

61

Атанас Пламенов Жеков

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

3

62

Галя Илиянова Попова

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

4

56

Виктория Миленова Димитрова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

4

0

4

5

74

Павлина Илиева Вълкова

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

4

6

67

Едуард Хари Харутюнян

ЕГ "В.Карагьозов"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

4

7

78

Йоана Стоянова Добрева

ПМГ "Ат.Радев"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

4

8

77

Кремена Русева Ангелова

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

4

9

60

Биляна Георгиева Кръстева

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

5

0

80

Грета Минчева СТоянова

ПГ "Св.Кл.Охридски" - Елхово

Ямбол

Ямбол

0

3

0

1

0

5

0

5

1

69

Миляна Миленова Гайдарова

ПГ "В.Левски"

Ямбол

Ямбол

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\