ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРЕМИНАВА ОТНОВО КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Причините са:

1. Община Ямбол е в червената зона; 20 % от учениците отсъстват от училище на 12.11.2020 г., от които болни с грипоподобни симптоми - 26; в карантина - 9; по други мед. причини - 28 ученици. Приблизително 5% от родителите не пуснаха децата си в присъствена форма.

2. Отсъстват 9 учители, 35% от педагогическия персонал на гимназията: 1 учител в карантина; 2 учители с грипоподобни симптоми; 6 учители в отпуск. От непедагогическия персонал отсъстват 40% - 2 – болни, 1 – карантина (от общо 7 човека).

3. Няма възможност за осигуряване на заместници на отсъстващите учители.

4. Не е възможно осигуряване на учители по чуждите езици – учениците имат от 3 до 5 часа ежедневно чужди езици.

5. Екипът на гимназията е в състояние да осигури качествено обучение в електронна среда от разстояниe.

- Всички учители разполагат със служебни лаптопи и интернет за работа в електронна среда от разстояние;

- Гимназията работи в платформата MS Teams, както и с електронен дневник, учениците разполагат с електронни устройства.

При промяна на условията, ще се върнем в присъствена форма на обучение.

 

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\