НЕПРИСЪСТВЕНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 25 НОЕМВРИ 2020 г., СРЯДА, 18.00 ч.

 

Влошената ситуация с епидемията от COVID-19 и провеждането на обучение в електронна среда от разстояние изисква промяна на формата за провеждане на родителската среща.

На 25 ноември 2020 г., от 18.00 ч. ще проведем родителска среща в електронната платформа Microsoft TEAMS. Класните ръководители ще организират събранията в групата на паралелката по своя предмет. Родителите ще участват чрез профилите на децата/учениците. Другите преподаватели ще се включват в групата според възможностите и времето, с което ще се разполага.

Осъзнаваме, че това няма да бъде пълноценна среща, но с общи усилия и разбиране ще постигнем необходимата комуникация и взаимна полза. Разчитаме на активното Ви участие и сътрудничество.

Правила за работа при обучение от разстояние в електронна среда


Email Drucken Twitter Facebook google\