СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБЪР ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ МЕЖДУ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ – СМОЛЯН, ЕГ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ –ЯМБОЛ И ПЕГ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ – ДИМИТРОВГРАД ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

От 6 до 9 юни група от 4 учители и 4 ученици от Езикова гимназия – Ямбол гостува на колегите и учениците от ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян. Домакините представиха иновативната практика, по която работят. Наблюдавахме часове по Комуникация и театър на испански език в 10б клас и по физика и астрономия в 10а клас. Откритите уроци бяха проведени от г- жа Ана Николова – ст. учител по испански език и г- жа Елена Костова – учител по физика и астрономия. Бяха споделени добри практики и и по комуникация и театър на немски език. В РДТ „Николай Хайтов“ посетихме постановката на театралната група на гимназията на испански език.
От 27 до 30 юни 2021 г. нашата гимназия ще бъде домакин за споделяне на иновативни практики на ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян и СУ „Николай Катранов“ – Свищов.
И през тази учебна 2020/2021 година Езикова гимназия – Ямбол е в списъка на МОН като Иновативно Училище. Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България, които да служат за модел за изграждане на училища от 21 век. Нашата иновативна практика и на тема: “Учители, ученици и родители – успешни партньори в изграждането на култура на ефективно и отговорно общуване в училището и в общността”.

 

 

 

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\