НА 15 СЕПТЕМВРИ 2021 Г., ОТ 09.00 Ч. Е ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В ЯМБОЛСКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
Уважаеми ученици и родители,
Откриването на учебната 2021/ 2022 година ще се състои на 15.09.2021г. от 09.00 ч., в двора на гимназията, за учениците от VІІІ и от ХІІ клас.
За учениците от ІХ, Х и ХІ клас откриването ще е от 10.00 ч. в класните стаи.
Откриването на учебната година и провеждането на образователния процес ще се осъществи при спазване на противоепидемичните мерки, регламентирани в Насоките на МОН и приетите МЕРКИ за организиране и провеждане на образователния процес в ЕГ „Васил Карагьозов“ - Ямбол през учебната 2021/2022 г., в условията на  COVID-19.
Според етажа, на който са класните стаи, учениците и учителите ще използват различни входове за влизане и излизане, както следва:
-  Учениците от трети етаж - VІІІ б клас; ІXа,б,в клас, Ха,б,в и  XІв клас ще ползват за влизане и излизане ИЗТОЧНИЯ ВХОД, ДО ПЕШЕХОДНИЯ МОСТ;
- Учениците от втория етаж – ХІа,б клас; ХІІа,б,в клас както и УЧИТЕЛИТЕ ще ползват ОФИЦИАЛНИЯ ВХОД;
- Учениците от първия етаж – VІІІа,в клас – ще използват ИЗТОЧНИЯ ВХОД, ДО БИБЛИОТЕКАТА.
Класните ръководители ще Ви запознаят с  правилата и мерките, както и с училищния модел за организиране и провеждане на образователния процес.
Да бъдем заедно на 15 септември.

Email Drucken Twitter Facebook google\