РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 27 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТ 18.00 Ч. В ПЛАТФОРМА Microsoft Teams

 

Езикова гимназия – Ямбол организира неприсъствена среща на родителите с учителите на 27 септември 2021 г., понеделник, от 18.00 ч, в платформа Microsoft Teams. Чрез учениците родителите ще получат указания за участие в срещата. Гимназията има опит в провеждането на родителска среща онлайн – миналата учебна година в електронна среда се проведоха първите срещи.

Класните ръководители ще  запознаят родителите с основните документи по организирането и провеждането на учебния процес, с Правилника и Плана на гимназията; с графиците за входното ниво, класните и контролните работи, консултациите; с правилата и сроковете за подаване на документи за стипендии и др. В срещата ще се включат и учителите, преподаващи на учениците по отделните предмети.

За повече информация и детайли по организирането и провеждането се обръщайте към класните ръководители и ръководството на гимназията.

 

 


Email Drucken Twitter Facebook google\