Прием след VII клас

footer-ban

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ:

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа.

Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

Оценяване на изпитните работи от НВО - 17 – 28 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 29 юни 2020 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование - до 03 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране -  до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране- до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране -  29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2020 г.

В НВО ЗА VII КЛАС НЯМА ДА СЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДНОТО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:

По български език и литература:

Сложно съставно изречение;

Сложно смесено изречение;

„Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов;

„Неразделни“, Пенчо Славейков;

„Заточеници“, Пейо Яворов;

„По жътва“, Елин Пелин;

„По жицата“, Йордан Йовков.

По математика:

Неравенства – линейни неравенства с едно неизвестно ax + b 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства

 

Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

 

 

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ на ученици след завършен VІІ клас

за учебната 2020/2021година

 

1. Профил: Чужди езици:

- Английски език / Немски език - 1 паралелка, 26 ученици;

- Английски език / Испански език - 1 паралелка, 26 ученици;

2.Професия „Екскурзовод“- специалност „Екскурзоводско обслужване“- 1 паралелка, 26 ученици

Учениците от VІІ клас се явяват на Национално външно оценяване (НВО) по Български език и литература и по Математика.

За класиране в гимназията приемният бал се образува, както следва:

- Точките от НВО по Български език и литература се утрояват;

- Точките от НВО по Математика;

- Прибавят се превърнатите в точки оценки от свидетелството за завършено основно образование (VІІ клас) :

- по Български език и литература

- по Чужд език (Английски език или изучавания чужд  език в VІІ клас);

Максималният бал е 500 точки, няма минимален бал, всички ученици имат право да кандидатстват като подредят желанията си по училища и паралелки. От НВО по БЕЛ- максимален брой точки - 300; от НВО по Математика - максимален брой точки - 100; от оценка от Свидетелство по БЕЛ - максимален брой точки - 50; от оценка по Чужд език - максимален брой точки - 50.

Формулата за приемния бал в нашата гимназия е: 3 Х т. НВО по БЕЛ + 1 Х НВО по Математика + т. по БЕЛ от оценката от Свидетелството + т. по Чужд език (Английски език или изучаван друг чужд език) от Свидетелство за завършено основно образование (VІІ клас).

Оценките от Свидетелството се превръщат в точки по следната скала:

- Отличен (6) - 50 т.;

- Мн.добър (5) - 39 т.;

- Добър (4) - 26;

- Среден (3) - 15т.

 

Класирането е централно за всички училища в Ямболска област и се извършва по реда на желанията и според индивидуалния бал на ученика. След обявяване на резултатите от външното оценяване по Български език и по Математика се подават документи за участие в класирането. Мястото за подаване на документи се определя от Началника на РУО - Ямбол. Документи могат да се подават и по електронен път.

 

 

 

ЕГ „Васил Карагьозов“ е единственото профилирано езиково училище в Ямболска област. То осигурява висококачествена общообразователна, профилирана и чуждоезикова подготовка. Предоставя уникална възможност на учениците да изучават два чужди езици в Профил „Чужди езици“: Английски , Немски или Испански език. Вторият чужд език се изучава още от VIII клас във разширена или факултативна подготовка, а от IX до XII клас по желание учениците могат да изучават трети чужд език. Трети и четвърти профилиращ предмет се избират от областта на Информационните технологии, Хуманитарните и Природните науки, съобразени с  интересите на учениците. От 2019г. гимназията осъществява прием и в една професионална паралелка професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване”.

Благодарение на качествената подготовка възпитаниците на Езикова гимназия продължават образованието си в най-престижните университети в България и по света. Те покоряват върховете на знанието, науката и бизнеса, но никога не забравят, че пътят им към успеха е тръгнал от Ямболската езикова гимназия.

Качествено европейско образование

Образователната дейност в гимназията се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с допълнителни квалификации и специализации в български и чужди университети, удостоени с почетни звания и отличия.

От 2019г. Езикова гимназия е иновативно училище.

Гимназията е член на Асоциацията на Кеймридж Училищата в България (АКУБ), изпитен център за Сертификатите Кеймбридж. Повече от 20 години работи в сътрудничество с „Корпус на мира” на САЩ, Гьоте институт, Френски културно-информационен институт и  Фондация „Фулбрайт”.

Гимназията се включва активно в различни Европейски и Национални програми: Еразъм+, Евроскола, Училище посланик на Европейския парламент, Подкрепа за успех, Образование за утрешния ден, Ученически олимпиади и състезания, Без свободен час.

Училището разполага с най-новата и модерна материално-техническа база: нови учебни корпуси; 10  кабинета - по БЕЛ, Чужди езици, Физика , Химия , История, География, Арт кабинет и три компютърни кабинети; богата библиотека с българска и чужда художествена и специализирана литература, спортен комплекс със многофункционална спортна зала, фитнес зала; открита спортна площадка с игрища за баскетбол, футбол и тенис; единственият в Ямболска област функциониращ ученически стоматологичен кабинет, медицински кабинет; ученически стол.

Подкрепа и сигурност за всеки ученик. Училище без насилие. Откриване и развитие на таланти

Гимназията предоставя възможности за многостранни изяви на учениците в областта на науката, изкуството, спорта.

Учениците на Езикова гимназия са успешни млади хора. Те се явяват на международните езикови изпити по АЕ и придобиват  международни сертификати, участват и имат много добри постижения на олимпиади, конкурси и състезания на регионално и национално равнище. Всяка година  ученици на гимназията заемат призови места в Националните кръгове на олимпиади и състезания.

Учениците имат възможност да открият и усъвършенстват своите дарба и талант, хоби или бъдеща професия чрез формите за извънкласните и извънучилищни дейности:

· Подготовка  по Чужди езици, Български език и литература, Математика и Информационни технологии;

· Занимания по интереси по Музика, Театър, Фотография, Народни танци, Училище за творци;

· Спортни клубове по: Баскетбол, Волейбол, Тенис на маса, Футбол,  Хандбал, Лека атлетика.

Гимназията има традиции в училищното самоуправление: Училищен омбудсман, Ученически съвет,  Ден на ученическото самоуправление.

Учениците и родителите са партньори на педагогическия екип в името на качествено и високоефективно обучение и възпитание.

Ние сме част от историята, настоящето и бъдещето на  гимназиалното образование в Ямбол

 

ЕГ „Васил Карагьозов“- Ямбол е училище с традиции, които се коренят  непосредствено  след Освобождението през 1878 година:

· 130 години като наследник на Мъжкото класно училище и Мъжката гимназия;

· 75 години Първа гимназия „Васил Карагьозов“;

· 45 години Езиково училище „Васил Карагьозов“;

· 30 години Езикова гимназия „Васил Карагьозов“

За информация и контакти: гр.Ямбол, к-с „Златен рог“ 110

Тел: 046/661040, 0894450150, 0894450110,   www.eg-yambol.org, е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

За да бъдете част от Европа и света изберете паралелката

Английски/Немски език!

 

 

 

Защо Английски език? Защото:

· искам да съм по-успешен от останалите;

· искам да пътувам и да опозная всяко кътче на света;

· искам да имам много приятели не само в България, но и в Европа и по целия свят;

· искам да разбирам и се наслаждавам на любимите си книги, филми, песни и телевизионни предавания без да разчитам на субтитри и превод;

· искам да разбирам информацията в интернет - 99% от която е на английски език;

· искам да придобия международен сертификат, който ми гарантира успешно обучение в чужбина;

· искам да се реализирам в престижни международни компании в България, Европа и света.

Защо Немски език? Защото:

· искам да зная езика, който е най-широко разпространен в Европа, а България е част от Европа;

· искам да опозная историята и културата на велики европейски държави като Германия, Австрия и Швейцария;

· искам да уча в престижни университети в Германия, които са почти изцяло безплатни;

· искам да бъда успешен в страната с най-големите възможности за реализация в Европа.

· искам да уча езика, който е основа на следните езици: холандски, шведски, датски, норвежки, финландски, исландски;

· искам да зная немски език, защото все повече немски туристи посещават България и имам добри шансове за реализация в областта на туризма;

· искам да владея немски език, защото немските уебсайтове се конкурират по брой само с англоезичните и са допълнителен източник на информация за мен.

 

Паралелка

Английски/Испански език!

 

Защо да уча английски език?

1. Английският език е ключа, който отваря вратите към света.

2. Английският език е най-широко разпространения и официален език.

3. Слушай, говори, чети и пиши на английски език. Гледай любимите си тийн филми в Netflix и бъди винаги в центъра на събитията с BBC и CNN.

4. Общувай неограничено, създавай приятелства, реализирай идеи и мечти! Навсякъде около теб! Английски, английски и пак английски! Човечеството мисли, чувства и диша чрез английски! Забавлявай се, разширявай кръгозора си и бъди независим. Пътувай из Америка, учи във Великобритания, опознай Канада, изследвай Австралия, гмурни се и в Нова Зеландия.….

Покорявай и властвай с английски език!

 

Защо да уча испански език?

1. Испанският език е втория най-изучаван език в света след английския език и е официален език в 21 страни.

2. Испанският език ще Ви позволи да вникнете в текстовете на Иглесиас, Рики Мартин, Шакира, Луис Фонси и др.

3. Испания е една от най-посещаваните туристически дестинации.

4. Ако сте фенове на “La Copa del Rey”, Messi, Piqué, Sergio Ramos, Real Madrid или Barca, то испанският език е Вашия чужд език.

5. Ако, като малки деца сте обичали да гледате Nina, Violeta или Soy Luna в ЕГ „В. Карагьозов” гр. Ямбол ще развиете уменията си по испански език.

 

 

Професия "Екскурзовод"


Защо да избера професия „Екскурзовод“ в Езикова гимназия:

ü Обучението по професия Екскурзовод предоставя възможност за придобиване на задълбочени познания в сферата на туризма, свързани с ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност.

ü Ще научите два или три чужди езици – английски (интензивно изучаване с 18 ч. седмично в VIII клас), руски или френски език по избор, трети език по желание.

ü Ще постигнете висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията и социално-икономическото и културно развитие на нашата страна.

ü Ще имате възможност да се включите  в летни стажове във  водещи туристически агенции.

ü Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

ü Ще получите Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводско обслужване".

ü След завършване на Гимназията Вие ще можете да организирате, провеждате и извършвате екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина; да поднасяте атрактивно на туристите географско-историческа, културно-познавателна, етнографска и друга информация; да ръководите и подпомагате провеждането на развлекателни туристически мероприятия.

ü Туризмът е отрасъл с приоритетно значение за България.

ü Ако желаете да работите в областта на туризма, да пътувате, да посещавате интересни места, да общувате с различни хора, да печелите нови приятели от страната и чужбина, професията „ЕКСКУРЗОВОД” е най-подходяща за Вас.

ü Специалността Ви отваря врати за работа по целия свят.  След завършване на обучението,  можете да работите в туристически агенции, хотели, туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гидове или екскурзоводи на свободна практика.

 

Не пропускайте уникалната възможност: професия „Екскурзовод“ с два чужди езика; качествено образование и бъдеще на победители и успели млади хора.

 


Email Drucken Twitter Facebook google\