Училищно настоятелство

footer-ban

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ,

ИЗБРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26 МАЙ 2011 г.

 

 

Председател: Снежана Енчева
Членове: д-р Донка Атанасова
Калина Казанджиева
Катя Петкова
Красимир Инджов
МарияДимитрова
Мария Караджова
Меглена Доненчева
Стоян Стоянов
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: Станимир Кескинов
Илко Капелев
Екатерина Личева

Решение на Ямболски Окръжен Съд: страница 1  страница 2
Email Drucken Twitter Facebook google\