За гимназията

uchilishte-s-badeshte

Гимназията е наследник на Мъжкото класно училище

и Мъжката гимназия – Ямбол

 

Непосредствено след Освобождението на България се създават благоприятни условия за развитие на образователното дело в Ямбол. Освен двете първоначални училища е създадено и мъжкото класно училище със срок на обучение 4 години след началния курс. През учебната 1890/91 година в първи клас (пети клас) на Мъжкото класно училище били записани 74 ученици. През следващите години училището търпи развитие и през учебната 1908/9 година се създава непълна мъжка гимназия ІV и V клас (VІІІ и ІХ клас), а през 1917/18 учебна година се създава смесено педагогическо училище. От 1917 година с Постановление на Министерството на народната просвета са създадени 2 гимназии – мъжка и девическа.

От учебната 1925/26 година се създава Ямболската смесена гимназия. След закриването на смесената гимназия, отново през 1937 година се създава Мъжка гимназия, която приема името на Иван Райнов за патрон, а девическата гимназия се нарича Васил Левски. През 1939 година мъжката гимназия е преместена в новопостроена сграда – сегашната професионална техническа гимназия. През учебната 1943/4 година мъжката гимназия има 1336 ученици, разпределени в 32 паралелки.

През 1945 година името на гимназията е сменено и популярно започва да се нарича І гимназия “Васил Карагьозов”. През 1951година гимназията е преместена в новопостроената сграда на сегашното ОУ “Св. Климент Охридски” и в нея се обучават 1200 ученици. В това време съществуват още две гимназии: ІІ-ра гимназия “Васил Левски” и ІІІ-та гимназия “Христо Смирненски”.

За трети път гимназията е преместена през 1959 година, отново в новопостроена сграда, в която сега е ОУ “Христо Смирненски”. В началото на учебната 1963/4 година ІІІ-та гимназия е закрита и се обединява с І-ва гимназия “Васил Карагьозов”. От 1974 година гимназията става специализирано езиково училище с разширено изучаване на руски език и през 1979 година е настанена в нова сграда – сегашното основно училище “Николай Петрини”.

Последната промяна е през 1989 година, когато гимназията е преместена в новата сграда в к-с “Златен рог” и осъществява прием след завършен VІІ клас по профил “Английски език”, “Немски език”, “Френски език”. Със Заповед на Министъра на образованието и науката през 1993 година гимназията е преименувана на ГПЧЕ “Васил Карагьозов”, т.е. профилирано езиково училище (с такова име са всички езикови гимназии, регистрирани след 1989 година).

От 01 август 2016 година, съгласно разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, гимназията е преименувана на Профилирана Гимназия с Преподаване на Чужди езици - ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" - Ямбол

Със Заповед № РД14-78/ 22.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката гимназията е преименувана на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ" - ЯМБОЛ.

 

Презентации за историята на училището: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2

 

 
Васил Карагьозов
v-karagiozovРоден през 1889 г. в Ямбол.След завършване на гимназиално образование, става учител. Издава сборник “Пролетарски песни” през 1908 г. Специализира френски език в Гренобъл, Франция. В Ямбол издава стихосбирката “Отронени листа” (1912) и поемата “Тайните на Вардар” (1921). Бил е учител по френски език в Казанлък, София и Ямбол. Владее английски, френски, немски и руски езици. Превежда класици.
Негов възпитаник споделя:
"Васил Карагьозов беше една благородна и възвишена, но властно въздействаща личност, демократична, ала извикваща непринудено уважение."
Участва в Балканските войни и Първата световна война. Живее в София и работи като преводач и чиновник. Арестуван и убит след събитията през 1925 г.
 

uchilishte-s-badeshte


ГИМНАЗИЯТА ПРЕД СВОЯ 130-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

 

През учебната 2011/2012 година в гимназията се обучават 489 ученици в 20 паралелки. От 5 години гимназията реализира прием в V клас и в момента учениците V-VІІ клас са  132. Като профилирано езиково училище,  гимназията гарантира на своите ученици качествено чуждоезиково и общообразователно обучение,  профилирана  подготовка по 2 чужди езика, въвеждане на втори чужд език от V клас;по избор на учениците от ІХ до ХІІ клас – трети чужд език; Информационни технологии/ Български език и литература като трети профилиращ предмет; часове по ЗИП в ХІІ клас, по избор на учениците, за кандидатстудентска подготовка.

В чуждоезиковата област предлагаме обучение по Английски език, Немски език, Френски език, Руски език, а от новата учебна година – Испански език. Гимназията е член на Асоциацията на Кеймридж Училищата в България (АКУБ), изпитен център за Сертификатите Кеймбридж. Повече от 20 години работим в сътрудничество с „Корпус на мира” на САЩ, Гьоте институт, Френски културно-информационен център за осигуряване на преподаватели по английски, немски и френски езици. От началота на учебната 2012/2013 година в гимназията ще работи преподавател по английски език по договор с Фондация „Фулбрайт”.

В технологичен профил: Туризъм се обучават 90 ученици, които освен два чужди езика получават профилирана подготовка по Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама в туризма, Счетоводство на фирмата, Законодателство в туризма, Основи на туризма, Културен туризъм и др.

Учениците имат възможност да открият и усъвършенстват своите дарба и талант, хоби или бъдеща професия чрез формите за извънкласните и извънучилищни дейности:

 • СИП по Английски, Немски, Френски, Руски, Испански езици; БЕЛ, Математика, Информационни технологии и др.;
 • Ученическа телевизия, ученически телевизионни предавания „Тетрадка по всичко” и „Даскалото”;
 • Училище за творци;
 • Театрално студио „Феникс”; Театрално студио на френски език;
 • Спортни клубове по: Баскетбол, Волейбол, Тенис на маса, Футбол, Плуване, Хандбал, Лека атлетика и др.
 • Участие в проекти по програма „Коменски”, Трансгранично сътрудничество, Национални програми. Партньорство с училища в Париж, Ливорно-Италия, Лондон, Търгу Жиу – Румъния, Одрин – Турция и др.

Училището разполага с най-новата и модерна материално-техническа база: нови учебни корпуси, 3 кабинета по Информатика и ИТ, 2 мултимедийни зали, богата библиотека с българска и чужда художествена и специализирана литература, интернет читалня, кабинети по физика, химия, биология, арт кабинет, и др.

Спортен комплекс със многофункционална спортна зала, 2 басейна – за големи и малки ученици, фитнес зала; открита спортна площадка с игрища за баскетбол, футбол, тенис и др.

Единственият в Ямболска област функциониращ ученически стоматологичен кабинет, медицински кабинет; книжарница и ксерокс, ученически стол.

Екипът на гимназията включва 36 учители и педагогически съветник, 14 човека непедагогически персонал.

 

УЧИЛИЩЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ!   ДОБРЕ ДОШЛИ В ОТБОРА!

 
Спорт
В ГПЧЕ "Васил Карагьозов" спортът винаги е бил на много високо ниво. Училището разполага с една от най-добрите спортни бази в града. Плувният басейн на гимназията е първото по рода си училищно съоръжение в града. Учениците разполагат с неограничен достъп до него по време на занятията по физическо възпитание и извън учебно време. Спортната зала на гимназията разполага с всякакъв вид спортна екипировка, което дава възможността да се практикува всеки интересен за учениците спорт - баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, хандбал.
По време на лятната ваканция през 2009 година, залата на физкултурния салон беше ремонтирана и пребоядисана. В това начинание главни участници бяха учениците – спортисти, а инициатор беше учителят по физическо възпитание Иван Ангелов.
През 2007 година ГПЧЕ "Васил Карагьозов" обогати спортната си база с фитнес зала. Това даде на учениците още една възможност да развиват спортната си култура и възможности.
 
Спортни успехи

Заслуженият успех...
Гимназията се гордее с немалко спортни успехи на общинско и национално ниво.

Баскетбол

 • 1994 – Първи сребърни медали в историята на гимназията в Национални ученически игри (момчета – 8 клас). С участието на Димитър Ангелов,Калин Фотев, Мирослав Кафеджиев и др.
 • 1995 – бронзови медали на Национални ученически игри
 • 1998 – IV място на финалите на Национални ученически игри в Бургас.
 • 2002 – IV място на финалите в Разград.
 • 2004 – 2008 – ежегодно участие във финалите на Републиканското първенство.
 • 2003 – Златна година за гимназията! Златни медали на Републиканското първенство за юноши в Стара Загора.
 • 2009 – Бронзови медали на Републиканското първенство в Търговище.
 • 2011 - Първо място, златни медали, на финалите на ученическите игри по лека атлетика, девойки 8-10 клас. 


В историята на гимназията отборът по баскетбол, момчета, е 10-кратен общински и областен първенец. Традиционно, по случай празника на училището всяка година се организират баскетболни срещи с отбори на езиковите гимназии в Сливен, Стара Загора и Бургас.

 

Лека атлетика
Още от отначалото са водени от Иван Ангелов и Ценка Щилянова.
Участия на Национални ученически игри в Плевен(V място) и Пловдив(IV място)
2006 – Сребърни медали на Републиканското първенство в София.

2011 г. - Златни медали на национални ученически игри по лека атлетика, девойки - преподавател Димитър Чамов.