Анкета

Коя паралелка бихте избрали като първо желание?
 
Прием
Прием след IV клас

footer-ban


ОБЯВЯВА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. НЯМА ДА ИМА Прием на ученици в V кл.

 

 
Прием след VII клас

footer-ban

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ на ученици след завършен VІІ клас

за учебната 2019/2020година

 

1. Профил: Чужди езици:

- Английски език / Немски език - 1 паралелка, 26 ученици;

- Английски език / Испански език - 1 паралелка, 26 ученици;

2.Професия „Екскурзовод“-специалност „Екскурзоводско обслужване“-1 паралелка, 26 ученици

Учениците от VІІ клас се явяват на Национално външно оценяване (НВО) по Български език и литература на 17 юни2019 година и по Математика на19 юни 2019 година.

За класиране в гимназията приемният бал се образува, както следва:

· Точките от НВО по Български език и литература се утрояват;

· Точките от НВО по Математика;

· Прибавят се превърнатите в точки оценки от свидетелството за завършено основно образование (VІІ клас) :

- по Български език и литература

- по Чужд език (Английски език или изучавания чужд  език в VІІ клас);

Максималният бал е 500 точки, няма минимален бал, всички ученици имат право да кандидатстват като подредят желанията си по училища и паралелки. От НВО по БЕЛ- максимален брой точки - 300; от НВО по Математика - максимален брой точки - 100; от оценка от Свидетелство по БЕЛ - максимален брой точки - 50; от оценка по Чужд език - максимален брой точки - 50.

Формулата за приемния бал в нашата гимназия е: 3 Х т. НВО по БЕЛ + 1 Х НВО по Математика + т. по БЕЛ от оценката от Свидетелството + т. по Чужд език (Английски език или изучаван друг чужд език) от Свидетелство за завършено основно образование (VІІ клас).

Оценките от Свидетелството се превръщат в точки по следната скала:

Ø Отличен (6) - 50 т.;

Ø Мн.добър (5) - 39 т.;

Ø Добър (4) -  26;

Ø Среден (3) - 15т.

Класирането е централно за всички училища в Ямболска област и се извършва по реда на желанията и според индивидуалния бал на ученика. След обявяване на резултатите от външното оценяване по Български език и по Математика се подават документи за участие в класирането. Мястото за подаване на документи се определя от Началника на РУО - Ямбол.

Документи могат да се подават и по електронен път.

ПРОЧЕТИ! СПАЗВАЙ!.....И НА 11ЮЛИ 2019 Г. СИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ОТБОР!

Ако искаш да учиш в Ямболската Езикова Гимназия и да си в отбора на победителите:

Напиши на първо място в Заявлението за кандидатстване името на нашата гимназия – ЕГ „Васил Карагьозов” - Ямбол, подреди   на първо,  второ,  трето или четвърто  място ( по твой избор) всички  паралелки в приема на гимназията.

Не разчитай на второ или трето класиране, защото 99 % от учениците се записват на първо класиране.

Не допускай да бъдеш манипулиран/а, направи най-добрия избор за твоето бъдеще.

Не пропускай шанса си да кандидатстваш, защото няма да имаш втора възможност да учиш и завършиш Езиковата гимназия.

Владеенето на чужди езици, доказани чрез Диплома от Езикова гимназия, ти осигурява прием в Европа и САЩ, както и най-добрите университети и специалности в България.

Спазвай сроковете за записване и си част от ОТБОРА.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

- Подаване на документи за участие в приема-03,07 до 05,07,2019г.

- Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране  до 11,07,2019г.

- Записване на учениците от първи етап на класиране до 16,07,2019т.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. - от 8.00 до 18.00 часа.

Място за записване - ЕГ "Васил Карагьозов", II етаж, Канцелария.