ГРАФИК на занятията по ДП (ФУЧ)

footer-ban

 

 

Утвърдил:

Йордан Милков

Директор на ЕГ “В. Карагьозов” – Ямбол


ГРАФИК

на занятията по ДП (ФУЧ) за II срок на учебната 2019/2020 година


№ по ред

ДП (ФУЧ)по.........

Клас

Бр.часове

Преподавател

Ден от седмицата и час

Зала №

1

Английски език

1

Емили Ерман

Вторник

14,30 - 15.15

317

2

Английски език

1

Емили Ерман

Понеделник 14.30 – 15.15

305

3

Английски език

1

Емили Ерман

Сряда

14.30 – 15.15

307

4

Руски  език

8в, гр.

1

Нели Илиева

Сряда

13.40 – 14.25

307

5

Френски език

8в, гр.

1

Бистра Илиева

Сряда

13.40 – 14.25

319

6

Руски език

10 гр.

2

Нели Илиева

Четрътък

13.40 – 15.10

222

7

Лека Атлетика

10 гр.

2

Димитър Чамов

Вторник 14.30 – 16.00

Физкултурен салон

 

 

 

Изготвил:

Мая Стойкова -ЗДУД

 


Email Drucken Twitter Facebook google\