Училищна медиация

 

 

Езикова гимназия “Васил Карагьозов”

8600, гр.Ямбол, ж.к. “Златен рог”110, тел.: 046/66 10 40 е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 


Утвърдил: ..................................

Йордан Милков

Директор на  ЕГ “Васил Карагьозов” - Ямбол

 

Документация

 

на стаята по училищна медиация

 

 

 

 

декември, 2018 г.

 

Ямбол


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание

2

Инструкции за използването на документите

3

Информация за стаята по училищна медиация

4

Заявление за осъществяване на медиация

5

Покана за осъществяване на медиация

6

Споразумение

7

Отчет на медиатора

8

Месечен отчет за работа на стаята по училищна медиация

9


 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ

Тези документи ще помогнат да комплектуваме напълно документацията на училищните центрове по медиация. Документацията ни е необходима, за да можем да докажем полезността на нашата работа и да се отчитаме пред училищната общност, когато това е необходимо.

Добре е всички документи да бъдат сложени на бланката на вашето училище и там да фигурира логото на вашия кабинет по училищна медиация. Документите са както следва:

1. КРАТКА РЕКЛАМА

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

3.   ПОКАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

4.   СПОРАЗУМЕНИЕ

5.   ОТЧЕТ НА МЕДИАТОРА

6.   МЕСЕЧEН ОТЧЕТ ЗА РАБОТА НА СТАЯТА ПО МЕДИАЦИЯ

КРАТКАТА РЕКЛАМА е документ във вид на брошура или листовка, която обяснява какво е медиация, по какъв начин тя може да бъде полезна на членовете на училищната общност, как функционира кабинета по училищна медиация и как желаещите могат да се свържат с него. В настоящата брошура е дадена като пример листовката, подготвена от една професионална гимназия, открила кабинет по училищно посредничество.

МОЛБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ се попълва от лицето, което моли такава да се проведе. Това може да бъде всеки член на училищната общност. Молбата се връчва на лицето при посещението му в училищния кабинет по медиация и цели както да регистрира неговото желание за осъществяването на медиативна сесия, така и да посочи името и контактите на другата страна или страни в конфликта.

ПОКАНАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ трябва да бъде отправена от медиатора към страната или страните, посочени в МОЛБАТА. Добре е да бъде установен и личен контакт.

СПОАЗУМЕНИЕТО фиксира договорките, които са били направени между страните. Те могат да бъдат устни или писмени.

ОТЧЕТ НА МЕДИАТОРА се попълва след всеки приключен случай и включва описание на действията, които той е извършил, а също така и неговите впечатления

МЕСЕЧНИЯТ ОТЧЕТ ЗА РАБОТА НА КАБИНЕТА ПО МЕДИАЦИЯ трябва да се запълва в края на всеки месец и да съдържа информация за общия брой случаи, постъпили в кабинета по училищна медиация, а също така за броя на решените и нерешените случаи.

*ЗАБЕЛЕЖКА: можете да промените текста на тези документи така, че да запазите смисъла им, но в същото време да ги направите разбираеми за конкретната училищна общност, с която работите. Например, ако последната е с по-ниско образователно равнище или по-лошо познаване на българския език, може да подберете по-прости и разбираеми за тях думи.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЯТА ПО УЧИЛИЩНА МЕДИАЦИЯ

Скъпи ученици, родители, учители и администратори от ЕГ „Васил Карагьозов” – Ямбол,

В желанието си да направим нашата училищна атмосфера още по-комфортна, творческа и мотивираща, решихме да открием кабинет по училищна медиация. Той есъздаден за да помага на членовете на нашата училищна общност да разрешават своите спорове и конфликти по конструктивен и удовлетворяващ всички начин.      В едно училище винаги могат да възникнат противоречия. Тяхното правилно разрешаване ни прави по-силни и сплотени, извежда ни на ново равнище на компетентност и успех.

Ако ви е нужна допълнителна помощ, за да разрешите възникнали проблеми, обръщайте се към кабинета по училищна медиация! Там подготвени специалисти ще ви окажат необходимата помощ.

Медиацията е доброволен и доверителен процес, в който вие вземате решенията за вашите бъдещи отношения! Медиаторът само ви помага да общувате по-ефективно.

Ако сте решили да се обърнете към нас, просто елате в кабинета, позвънете на посочения телефон или ни напишете по електронната поща. Нашите медиатори ще ви обяснят и ще отговорят на всички ваши въпроси. Едва след това вие ще вземете информирано решение за бъдещите си действия. Не допускайте конфликтите да развалят отношенията между учители, родители и ученици! Превърнете ги в двигател на вашето лично развитие, на нашето училище, на нашата училищна общност!

След един правилно разрешен конфликт можем да научим повече, да станем по-добри приятели, по- коректни колеги, по-сплотена общност!

Нашите контакти:

Телефон: 046661040

Ел. поща: eg.yambol@ mail.bg

 

МОЛБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

От____________________________________________(име, презиме, фамилия)

Телефон ____________________________________________________________________

Ел.поща _________________________________________________________________

Днес, ________ (дата), посетих кабинета по медиация с молба да бъде осъществена такава между мене и ………………………………………………….(име и фамилия)…………………………………………………

по повод нашия спор за ………………………………………………………………………………………………………………….............................
................................................................................................................................................

Известни са ми условията за медиация.

Подпис _____________________


 

ПОКАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

Уважаеми  г-н/г-жо________________________

Към нас се обърна  г-н/г-жа _________________________________________ с молба
за посредничество за разрешаване на ваш спор по повод

_________________________________________________________________________

Каним Ви да вземете участие в процеса на медиация.

Моля да ни уведомите за Вашето решение лично, по телефона или по електронната
поща.

Представител на кабинета по медиация ще се свърже с Вас.

Молим да имате предвид, че участието в процеса на медиация е напълно доброволно.

В случай на съгласие молим да ни посетите на …………………………….

………………в………………..…часа за кратка обща среща със всички страни.

По време на тази среща ще бъде предоставена информация за същността на
медиацията и други подробности, които може да Ви заитересуват.

С дълбоко уважение: …………………….

Дата, място


 

СПОРАЗУМЕНИЕ

Това споразумение се сключва между (име, презиме и фамилия) ………………………………………………………………………………………………………………………………

В хода на медиацията страните се договориха за следното:

1_____________________________________________________________

2_____________________________________________________________

3_____________________________________________________________

4_____________________________________________________________

5______________________________________________________________

Подпис

_________________________

_________________________

Дата, място

Подпис

_________________________

_________________________

Дата, място


 

ОТЧЕТ НА МЕДИАТОРА

Работата по конфликта между ……………………………………………и……………………………………………….

Започна на ……………………………………………..и завърши на…………………………………………………………

Бяха проведени  …………………. сесии.

Медиацията завърши с успех/неуспех (зачертайте ненужното)

Споразумението се формулира в писмен/устен вид (зачертайте ненужното)

Наблюдения на медиатора:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Медиатор:

Дата, място


 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТА НА КАБИНЕТА ПО УЧИЛИЩНА МЕДИАЦИЯ

В месечния отчет училищният медиатор регистрира броя на случаите на медиация,
както и броя на успешно и неуспешно разрешените случаи.

Общо  случаи

Успешно разрешени случаи

Неразрешени случаи

Забележка

 

 

 

 

 

 

Добри практики:

Презентация Училищна медиация

 


Email Drucken Twitter Facebook google\