Отчет ЗДОИ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

 

Брой постъпили заявления

Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп

Брой заявления, по които е предоставен частичен достъп

Брой заявления, препратени по компетентност

Брой заявления, оставени без разглеждане

1

1

0

0

0

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация

Брой заявлени, по които е отказан достъп до обществена информация

Брой заявления, по които има частичен отказ от предоставена информация

Брой заявления, по които информацията не се съдържа в архива на администрацията и няма данни къде би могла да се съдържа, за което лицата се уведомяват с писмо

0

0

0

0

 

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

 

Брой постъпили заявления

Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп

Брой заявления, по които е предоставен частичен достъп

Брой заявления, препратени по компетентност

Брой заявления, оставени без разглеждане

0

0

0

0

0

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация

Брой заявлени, по които е отказан достъп до обществена информация

Брой заявления, по които има частичен отказ от предоставена информация

Брой заявления, по които информацията не се съдържа в архива на администрацията и няма данни къде би могла да се съдържа, за което лицата се уведомяват с писмо

0

0

0

0


Email Drucken Twitter Facebook google\