График за Входно ниво

footer-ban

 

 

Утвърдил:

Директор: Й.Милков

 

График за Входно Ниво за учебната 2020/2021 година

 

 

предмет/клас

10а

10б

10в

11а

11б

11в

12а

12б

БЕЛ

21.09.

23.09.

21.09.

18.09.

18.09.

18.09.

18.09.

21.09.

28.09.

01.10.

01.10.

02.10.

29.09.

29.09.

Английски език

18.09.

21.09.

18.09.

25.09.

01.10.

24.09.

25.09.

25.09.

25.09.

28.09.

28.09.

28.09.

21.09.

24.09.

Немски език

 

 

 

24.09.

 

 

23.09.

 

 

21.09.

 

 

 

 

Френски език

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.

 

 

29.09.

 

 

Испански език

 

 

 

 

29.09.

 

 

29.09.

 

 

24.09.

 

 

 

Руски език

 

 

 

 

 

23.09.

 

 

24.09.

 

 

21.09.

 

 

Математика

24.09.

25.09.

29.09.

29.09.

29.09.

29.09.

06.10.

08.10.

08.10.

30.09.

30.09.

24.09.

23.09.

23.09.

Информационни технологии

28.09.

28.09.

25.09.

06.10.

25.09.

25.09.

25.09.

29.09.

23.09.

24.09.

24.09.

24.09.

 

 

История

 

 

 

21.09.

21.09.

21.09.

23.09.

23.09.

23.09.

 

 

 

 

 

География

 

 

 

21.09.

21.09.

18.09.

24.09.

25.09.

25.09.

29.09.

29.09.

29.09.

30.09.

02.10.

Химия

 

 

 

25.09.

25.09.

24.09.

23.09.

23.09.

28.09.

23.09.

23.09.

23.09.

29.09.

23.09.

Физика

 

 

 

29.09.

01.10.

23.09.

24.09.

24.09.

23.09.

 

 

 

24.09.

25.09.

Билогия

 

 

 

28.09.

24.09.

30.09.

28.09.

28.09.

30.09.

 

 

 

 

 

Философски дисциплини

30.09.

29.09.

30.09.

30.09.

29.09.

25.09.

30.09.

24.09.

30.09.

24.09.

23.09.

29.09.

23.09.

24.09.

Музика

23.09.

25.09.

29.09.

24.09.

23.09.

24.09.

29.09.

28.09.

25.09.

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

В един и същи ден да няма повече от две входни нива за паралелка


Email Drucken Twitter Facebook google\