ДЕСЕТИ И ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС СЕ ВРЪЩАТ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г., ЧЕТВЪРТЪК

На 18 февруари 2021 г., четвъртък, в ЕГ "Васил Карагьозов" се връщат учениците от 10 и 11 клас, съгласно график в заповедта на министъра на здравеопазването.

Учебните часове започват 8:00 часа и са с продължителност 40 минути.

Спазват се всички противоепидемични мерки, съгласно насоките на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

Учениците от 8, 9 и 12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.


Email Drucken Twitter Facebook google\