ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРЕМИНАВА КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

С предписание на РЗИ - Ямбол, изх.№11-48-1/27.10.2021 г. се преустановяват присъствените занятия на територията на община Ямбол, считано от 28.10.2021 г., четвъртък, до 05.11.2021 г., петък, включително. Преминаваме в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), съгласно седмичното разписание и 40 минути продължителност на учебните часове.


Email Drucken Twitter Facebook google\