НИКОЛ ДИМОВА ОТ 11Б КЛАС Е КЛАСИРАНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

Никол Димова ученичка от 11б клас е класирана за националния кръг на Националното многоезично състезание  с езикова комбинация Английски и Испански език с 66 точки.

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от ХІ клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст.  За първа година ЕГ „Васил Карагьозов“ има допуснат участник с комбинация АЕ/ИЕ на национален кръг. Пожелаваме успех на Никол на 27.11.2021 г.

 


Email Drucken Twitter Facebook google\