РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРАД ЯМБОЛ

Съгласно Предписание № 11-54/25.11.2021г. на РЗИ-Ямбол за периода от 29.11 до 10.12.2021г. се въвежда ротационен принцип на обучение за учениците от град Ямбол. Графикът за учениците на Езикова гимназия е следният:

·       За периода от 29.11 до 03.12.2021г.

-      Учениците от  9, 10б и 11 клас ще се обучават в електронна среда вкъщи (ОРЕС);

-     Учениците от 8, 10а, 10в и 12 клас ще се обучават присъствено в училище.

·       За периода от 06.12 до 10.12.2021г.

-      Учениците от  8, 10а и 12 клас ще се обучават в електронна среда вкъщи (ОРЕС);

-     Учениците от 9, 10б, 10в и 11 клас ще се обучават присъствено в училище.

От Ръководството


О


Email Drucken Twitter Facebook google\