УЧЕНИЦИТЕ ОТ І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, Х и ХІІ КЛАС ЗАПОЧВАТ ПРИСЪСТВЕНО ВТОРИЯ СРОК ОТ 07.02.2022 г.
Съгласно Заповед №РД-01-22 от 04.02.2022 г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 ч. на 07.02.2022 г., учениците от I до IV клас, както и от VІ, VІІ, Х и ХІІ клас ще учат присъствено от понеделник, 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г., включително. Учениците от V, VІІІ, ІХ и ХІ клас ще бъдат в онлайн среда. Следващата седмица – от 14 до 18.02. 2022 г. в училище се връщат V, VIII, IX и XI клас, учениците от І –ІV клас продължават присъствено, а съответно другите класове преминават в онлайн среда.
Присъственото обучение в училища ще се провежда при тестване един път в седмицата. Осигурени са достатъчно щадящи тестове с проба от слюнка. В клас без тестване могат да влязат всички ученици със „зелен сертификат“ за ваксинация, за преболедуване или за наличие на антитела.

Email Drucken Twitter Facebook google\