Коя паралелка бихте избрали като първо желание?

Коя паралелка бихте избрали като първо желание?
Английски език и Испански език
87  42%
Английски език и Немски език
72  34.8%
Профил Предприемачески с англ. език
48  23.2%

Брой гласували  :  207
Първо гласуване  :  Сряда, 17 Март 2021г. 23:51ч.
Последно гласуване  :  Понеделник, 18 Март 2024г. 13:19ч.